Palamal

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u lisin nu Sakidaya tu palamal hananay, nanu kasumamadan kalingatuwan nu tuas nu Sakidaya sa , malingatu tu a silisin tu palamal hananay a lisin, katukuh ayda caay henay kaputun, i dawya dada’ i kalawpesan nu nyadu’ nu Sakidaya pahanhan, katukuh ayda sa anu hacica ku tenes nu nadipa’an nu Sakidaya hatida tu kutenes nina lisin tuyniyan.

kya silisin tu mahiniyay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u kakalingatuwan nina lisin tuyniyan, namakayni i nikasumad nu demiad kyalu, (kasumamadan u mapalaway ku duducen nu tuas) u tuas nu sakidaya tada uni kaluk tu umah, ku sakaudip nu tuas i tawya, anu masumad ku langaw nu nikalukan sa, mitulun tu ku mapalaway tu paudipay, malingatu tu patungus tu tuas, hani pitengil hantu tu paudipay anu mahica ku kakawaw, patukil satu ku mapalaway tu nakamuwan nu Paudipay, (a situngus kamu tu palamal hananay a lisin )satu ku kamu nu paudipay, kyusa u lisin tuyniyan u Palamal hananay u nakamuwan tu nu paudipay kyu a silisin tuyni u palamal hananay, makatukuh ayda caay piales ku teluc nu Sakidaya tu palamal hananay.

sayaway a nipalamal.[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sakamu sa ku mapalaway , kal sulusulut tu nilangecan namu atu kasuy pa tayda i pibetikan mu tuduh patungus tu paudipay

tu kasuy anu a palamal sa silacen ku nilangec namu i aayaw nu babetikan patata tu paudipay atu tuas, maminsa patakidi tu takid tumesen nuepah tu miawawyi tu paudipay atu tuas patayni inipatungus tu taheka, mamin satu mukan ku paudipay atu Tuas sa pataydan i papalamalan ku nipatata tu nilangecan , hamihaminen pa tayda mu tuduh , u tungus tuni pa tungus tu

Lamal a Paudipay , mamin pa tungus sa tuduh hatu ku kasuy atu sapatata , a caay pa liwani,tuduhan musaabu kya u tatenga’ay ani palamal .

unika lawpes nu nyadu’[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u saka lawpes nu nyadu’ nu sakidaya nama kaycuwa, namakayni tu kyai i ni pahanhan palamal nu nyadu’,nikacayan pi tengil caay pi duduc tu nakamuwa nu paudipay(acay kyanca pay mihmihcan palamal)sa nanay anipi tulun tu nyadu’ kyusa ma pacpac nu sapihpih nu paudipay, bihbih hatu nu bali ku nyado nu Takubuwan, kyu malawlawpes tuway, sakamu satu ku mapalaway i taway , (tadaw nikacaayan tu pitengil ku Takubuwa a binacadan tu namakayniyay i Paudipay a kamu,) saan i tawya, sakamu sa ku tuassa (caay kawni kacaay nu Paudipay patukil unika caay henay katukuhi ku demiad)saan ku tuas,
i balucu’en ita kina kamu tuyniyan,

matalaw tu phanhan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

makadateng tu ku aydaay a binacadan tina nakamuwan nu Paudipay, ma talawtu pa hanhan mi Palamal tu mihmihcan ,kyu sa mihmihcan satu palamal ku nyadu’ ,anu caay kahidasa i tawan a pacpacennu paudipay kunyadu’ . caay kawni pi pacpac a caay, u sapasu bana’henay tu nyadu atu adiwawai acaay kyahaw pasubana’ mu nanam tuheniyan, kya ama dadutudutus ku lalangawen nunyadu’.kyu u lisin nu binacadan tu palamal na nanay a caay kita pa hanhan tu mihmihcan .

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]