simpi

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

simpi(夢占)

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u simpi, u iga u suni' u zateng atu u nazatengan i mabi'ay henay, caaykaw kunizaay. caay henay katineng hicanan ku simpi.u ilabu'ay u saugnay u nilacul nu simpi. uyzasa naayawayaw, aninil(對...有興趣) tu simpi ku papayzaan(宗教). izaw ku nizateng nu kagak. sisimpi tu ku aadupan, palutatenga' ku binawlan, izaw tu kalamkam saungay tu mata. simpi tu ku taduk、ayam、wacu、nani....

sisimpi saan, ilabu' nu kalamkam saungay ku mata.

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i simpi kapah a katinengan a izaw ku mahicaay a kawaw.

sisimpi ci Adam Elsheimer

a makaala ku simpi nu Sakizaya, katingean Kiya simpi ukapah atu la’cusay. isimpi ku katingenta, mikilul ku katingengan numita. patatenga’ ku cidekay makakilul ya simpi kitaan, matenesay a simpi, patutatenga’ay sa ku Sakizaya, matinga tu kita icawu ku kapahay au l’ecusay, pacamul han ku i pauzipay, katinga tu ama hicahica ku Sakizaya. uyza a pangangaan ku wawa, maala ku simpi nu babalaki, a caay katingen bianic nu wawasa, hakiya patingen a pasimpi kitaan, uyza sa, “ makasimpi i luma’ a yatah kulabang, hakiya i cawu ku mapataya... ”, “ a makasimpi yatah ku kilang masaupu i tiza, a pabeli ku tau ku kapahat kisuan, mi sakamuen tu naayaway atu ayzaaysa, tadenga yatah ku maalaay atu mabihkacay, ama bulesak sa ku kilang, mulaliw ku canancanan...”.

makaza madenesay, tangasa ayza a uzip, patengaay ku tademaw nu Sakizaya izau ku mi sasimbiay. hatiniaya ku simpi nu Sakizaya, izau ku nu ayamay a paysin, aizau ku mitiyungay atu miawaway, misakamuay kitaan; amiadupay kita, izau ku ayam itepal kalamkamsa masuni, la'cusay tu miadup, izau ku la’cusay a dahekal. itini nu Sakizaya a simpi atu uzippan, ayza izau ku taniay a pakayzaan, i uzip nu Sakizayaay a simpi atu paysin, micumutay tu i balucu' numita, mitena'ay Kiya Sakizayaan.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

wikipitya nu Hulam -simpi

*田哲益,2002,《台灣原住民歌謠與舞蹈》,臺北:武陵。

*田哲益,2003,《台灣原住民生命禮俗》,臺北:武陵。

*阮昌銳,1996,《臺灣的原住民》,臺北:省博物館。

*陳雨嵐,2004,《台灣的原住民》,臺北:遠足。

*陳俊男,1999,《奇萊族(Sakizaya人)的研究》,國立政治大學民族學研究所碩士論。