ya siyankelila (香格里拉)hananay a nalalacanan a kakitidaan

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

(香格里拉) ya siyankelila hananay sa nu Yingu (英語) nasulitan sa u (shangri-la) saan unisakaku sananay a nipanganganan imahida sa nau ya Yinguay a tademw hina sulitay tu kungkuay a cudad ci Camuse sieltun (詹姆斯.希爾頓) nakamuwan ilabu nu cudad.ya (消失的地平線) sikahdaway a nikasilsilan sananay a nikapatahkalan u baluhayay a niyadu.nu sayaway nika idaw kinakungku sa nayi uyda adidiay a niyadu ku saka lingatu u sakay ngaayay a sakahemekan itida i (崑崙山脈) nutipan a buyu’an . sikalaupuwan nu buyu’buyuan ya cacayay a misakuwamiay ku mamikuwan. nasulitan nu cudad sa ya niyaduay a nikaudipan nu binawlan sa cayay ka balaki saan sademiad sa limulak nayay ku masasu kaynahay mangaay kunikaudip nikatahkalan ninacudad sa nadikudan ya Shngri-La (香格里拉) hananay sa mala nudumaay tu a kikakit saanany sakalecad niya (烏托邦) sikanamuhan a imin saan.

Sakasidudung nu (香格里拉) Shangri-La hananay a likisi[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ina siyankelila (香格里拉) hananay a kakitidaan sa i nu etipanay a Amuhuwan (西方) nu lalangawan u imin mahida idaw ku nuwalian nidimudan caayay pakatineng tu hekalay nu ilabuway a tuudtuud sisa maydih ku makacuwacuway mididaw tu sakainiw nu mangaayay nikaudipan itiday .ya iamisay kanatal (巴基斯坦) hananay sa micapi tu nu Hulamay i liwliwan ya (罕薩河谷) sikalucekan mahida nu siyankelila (香格里拉) nikatidaan. yataw ci sieltun (希爾頓)iayaw nupinaay hakiya a mihcaan napatahkal tuni sulitan a cudad (消失的地平線) sakahdaway nikasilsilan nu lala’ sa natayda tu mididaw itida .ya kakitidaan ilabu nu nipisulitan malecad nakamuwan tu nayay ku nipacunusan tu dumaay a canancanan.mahida tu nikatukuhan ya cacayay a kakitidaan sakaku sananay pangangan u siyankelila (香格里拉) kuyni sananay .

icapiyay tu nu mihcaan sa namakay sikateneg nu nidatengan makakilukilu ku malalaw ku dumaay pangiha pasakamu ihkal ami ku satatengaay a siyankelila (香格里拉) saan .mahida satu ya (雲南麗江中甸, atu ya 四川稻城亞丁) atu (西藏察偶) macacebis tu kakitidaanay a nganga nadikudan sa tatenga ya (雲南中甸)a tademaw ku makaalay tu sanganganan u (香格里拉) ku niyadu niyam sa. sisa ya nu Hulamay a kanatalay i 2001(年) a mihcaan 12 (月) sabawtusa a bulad 17 (號) sipakayda hantu nikanutekan sipangangan tu u (香格里拉) siyankelila . namahida satuway kasenun saan ku nikatinengan nu kitakitay a tademaw ya (中甸) hananay a kakitidaan u tataydaan nu miidangay nakamuwan nu itidaay sa ya siyankelila (香格里拉) misengi tu kamu nu (西藏) hananay a nienengan 尼旺宗 saan ya imin sa makay balucuanay a temiad atu bulad sananay.