+cengyi+, lucek-kakalimaan

makayzaay i Wikipitiya

+cengyi正義+, lucek-kakalimaan(正義=公平的價值)

sapuelac[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

正義公平正義(英語:justice;德語:Gerechtigkeit)是關於適當安排社會內的東西和人民的概念,此概念是哲學、法學和神學歷史上不斷思考和辯論的話題。

u +cengyi+ saan, u mahizaay pawanan ilabu' nu binawlan atu nizateng nu tademaw, tina zateng sa, u +Cesue+, hulic atu nasulitan, caay katezepay a kamu atu matatengil.

u kulit nu +cengyi+ lucek-kakalimaan

sakamu sa ci Yalisetuode亞里斯多德: " u tademaw sa, u mapulungay katuuday a uzip". sakapatizeng tu mapulungay a putiput, kakaydihan patuling tu +cengyi+(lucek-kakalimaan). masimsim tu ciniza, u canan ku +cengyi+. saayaway, sacacayen ciniza ku +cengyi+ tu "habutud a +cengyi+普遍正義" atu "uzuma a +cengyi+特殊正義". u zuma a +cengyi+ sa, izaw ku "mawawada' a +cengyi+分配正義" atu " pasumaday a +cengyi+矯正正義".

u habutud a +cengyi+ sa, amana paceba', amana matatiik tu tademaw, amana miubi atu mikidem. kanahatu, mazeteng tu kita ku "habutud a +cengyi+", uyzasa, u "uzama a +cengyi+" tadamaan tuway.

u uzuma a +cengyi+ sa, u kakilulenay a kawaw ilabu' nu mapulungay katuuday.

u mawawada' a +cengyi+ sa, ahizan ku icel atu nikayadah nu kawaw, pabelian tu aca, uyniyan sa, mahiza tu ku +cengyi+. yamalyilu tuud-suped, kinli, aca atu kasikac.

pasumaday a +cengyi+" sa, pabucen tu siiluay a tademaw. piluceki tu labadesay a tademaw.

saleku主張 sa ci Yalisetuode, mapulungay katuuday a putiput kakaydihan misaungay tu +cengyi+.

ihekalay a tadeamw namatatengil tu +cengyi+, papina ku munday: u canan ku +cengyi+?u canan ku kakaydihan nu tademaw atu binawlan? ahican mawawada' ku tuud-suped atu laculaculan ilabu' nu binawlan? izaw ku yadahay a heci tu mahiniay.

izaw ku mitesekay atu pasubana'ay, tinaku sumamaday a Sila a tademaw, pakuhica u kapahay a wayway nu tademaw, tahekal ilabu' nu tademaw saca binawlan atu putiput. taneng mala tademaw kuheni. u sasukapah, u zateng nu tademaw saca dietu, u kakalimaan重要的 a nizateng.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

正義

趙敦華:〈正義:公德與私德的張力〉(2008)

史丹福哲學百科全書中的條目:

[1] www.sterlingharwood.com

哲學超圖解, 田中正人著,野人文化

sakasitangah nu Sakizaya

nasulitan nay pabalucu'ay a kawaw nu subana'ay a pu 2018-1