2018.06.01 u sapibetik a kamu nu minanam tu kamu nu Sakizaya

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

2018.06.01 u sapibetik a kamu nu minanam tu kamu nu Sakizaya

i putah nu Sakul nu niyazu’

u paybalucu’en a kawaw nu minanam tu kamu nu Sakizaya

lacul nu kamu ni Nuwatan o Kumud[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

malingatu tu kita haw. ipabaway, pauzipay tuyniyan u hekal, pauzipay tuyniyan u lala’. mudiputay tu tamiyan, kakawsan nu Sakizaya atu tuas.

tayni kami haw inuayawan namu, mikukay kami tuniyan u sakatalu ayaw niyam, minanam tuyniyan u kamu namu.

mapulung kami u saydan atuyni micudaday. amalingatu ayza a demiad. minanam tu nakamuwan namu i kasumamadan.

ayza u niyazu’, binawlan nu Sakizaya, maliyuh tuamin mukamu tuyniyan u nakamuwan namu.

misa nu Hulam tu, misa nu Taywan tu. misahicahi:ca tu musakamu. inayi’ tu haw kuyniyan tada kamu namu.

sananay kyu mapulung kami ayza. amingatu ayza aminanam tu. nakamuwan namu i sumamadan. ayza tayni kami nuayaw nu namu.

payawen kamu nama i kami. buhati ku punu’ niyam. ngay kalamkam amatingen minanam uyniyan nu adiwawa.

caycayay inayay pitaneng u sakamu tu kamu nu Sakizaya. buhaten haw ku ngapa niza.

ngay kalamkam tu amatineng musakamu. uyniyan u saydan maluk kya ku heni apasubana’. nika u amu tu ku micukelay tu balucu’ nu heni.

ngay icelang pasubana’. ayza a demiad. tayni kami nuayawen namu. hatini tu sapaini tamuwan. tanu bilabila sa atu niyan a upah.

tuyniyan a da’dac. payawan kamu kya haw mipili’. milayap tuyniyan unipaini niyam.

ayza mapulung kami. amikukay tu tamuwan. baungen nu mita. kukay!

ayza kuamu haw kuyniyan sayaway, mitaneng tuyni paini nu saydan aut micudaday.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nasulitan nay paybalucu’ay a kawaw nu subana’ay a pu 2018-1, nasakamuan ni Nuwantan o Kumud, nasulitan ni Tuku Sayun.