Cyan Sno

makayzaay i Wikipitiya
Cyan Sno atu wolf ci Adingu'

Cyan Sno (Amilika a kamu: Jon Snow) u wawa ni Leyka Takelian aci Liana Stak, u cacay tada a wawa nu heni. i nunisulitan a cudad, i nu saayaway sa, u pucud(私生子) a wawa ni Etad Stak aci Katelin Stak hananay. u masakapahay i "u dadiw nu Sulda atu lamal" ya tilibi a kungku hananay.

mabalaki nida ci Cyan Sno atu calekaka nida (niza)(wawa ni Etad Stakaci aci Katelin Stak).


nika azih han (nikaadihan) ku kawaw atu wayway nida[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]


laylay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]


nikauzip (nikaudip)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]


nikapatay nida (niza)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]


na lmkamuwan nida (niza)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]


laluma'an[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Alya Stak[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

(Amilika a kamu : Arya Stark)u wawa nu mikeliday nu Kasienawan ci Edad aci Katelin, u sakatulu a wawa nu heni. u siwaay a mihcaan i "dadiw nu Sulda atu lamal" ya tilibi a kungku hanany. izaw (idaw) ku tatulu a kaka nida, u kakaay ci Lab, u saba ci Plan aci Licon, izaw (idaw) aca ku cacayya a kakana ci Sansa, izaw(idaw) aca ku cacay a kaka nu caay kalecad a ina ci Cyan Snu.

mahida tu calekakaay nida, sawsawni misimpi tu Alya, ina simpa sa, malacacayay a masuldaay a wolf. izaw (daw) ku cacay a masuldaay a wolf, u ngangan nida namakay u saicelangay milpacaw a tatayna nu Luinaay ci Namelia.

malalitin tu ihekaay atu zumaay (dumaay) a nikatinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]