Htin Kyaw

makayzaay i Wikipitiya
President Htin Kyaw.jpg
ci Htin Kyaw
Flag of Myanmar.svg
u hata nu Burma

Htin Kyaw

7 bulad 20 demiad, Htin Kyaw, u misingkiway. 1946 a mihca nalecuhan)

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Burma ayza sa ci Htin Kyaw, micakat a demiad sa i 2016 a mihca 3 bulad 30 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]