Netherlands

makayzaay i Wikipitiya

Netherlands(kamu nu Hulam: 荷蘭)

Flag of the Netherlands.svg
u hata nu Netherlands (荷蘭)

u Netherlands (荷蘭) sa i labu nu O-Cou (歐洲), itiza i 52 30 N, 5 45 E.

u ahebal nu lala' mapulung sa izaw ku 41,543 km2.

u ahebal nu lala'ay sa izaw ku 33,893 km2, u ahebal nu nanumay sa izaw ku 7,650 km2.

hamin nu tademawan sa 17,016,967.

kakalukan umah sa 55.10%, kilakilangan umah sa 10.80%, zumaay henay umah sa 34.10%.

idaw kay pala, saluimen sa a mutidang, bataden a miadih, mahida unu wawa a kitakit, caay tu ka pawanni madateng tu i balucu', uwida hantu u bali nu pilapila, He-Lan (荷蘭) a bali nu pilapila.

u Netherlands (荷蘭) sa i labu nu O-Cou (歐洲), itiza i 52 30 N, 5 45 E.

idaw ku balil nu pilapila, bakiya (木鞋), nay-lao (奶酪), atu yu-cin-siang (鬱金香), singangan i He-Lan (荷蘭).[1]

tusu nu kanatal (首都)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Amsterdam

u tapang tusu nu kanatal sa u Amsterdam (阿姆斯特丹).
kakingingan nu kanatal a demiad (國家紀念日)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

kakinging nu kanatal demiad sa 27 bulad 4 demiad.

tapang nu kanatal (元首)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Willem-Alexander, micakat a demiad sa i 2013 a mihca 4 bulad 30 demiad.

cunli (總理)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u cunli nu Netherlands (荷蘭) ayza sa ci Mark Rutte (馬克·呂特), micakat a demiad sa i

ci Mark Rutte (馬克·呂特)

2010 a mihcaan 10 bulad 14 demiad.

pakunida hananay a hekal (自然環境)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sumamad, naw namatahepuay nu lanulanulanuan a kilangan atu nakilakilangan a kakitidaan nu Helan "O-cuo 歐洲" nutipan.

很久以前, 位於歐洲西部的荷蘭是處於原始森林和沼澤樹木的覆蓋之中.

sapatinangankay a maudipay a tuudan, katukuh tu cacay a malebut nu ayawan a mihcaan, cacay a kapulusan maduba' katukuh i mabaaday nu kakitidaan, caay kai lala'ay, itidaay i tungduh nu kilkilangan.

一種生動的形容是, 直到一千年前, 一隻松鼠從一個地方"跑" 到另一個很遠的地方,不是在地面上, 而是在樹頂上.

micapiay tu Piahay nu Helanan, isasa' kiya lala', yadah ku masalanuay a banaw, "makasasa' nu lala' a kanatal" hatidaay tu nu lala'an mikisasa tu i bayu nu enemay a mian.

靠近北海的荷蘭, 地勢低窪, 沼澤湖泊眾多,是個"低地之國"很多很多的土地是在海平面6 米以下.

patinaku sa, aydaay nu Amsterdam (A-Mu-S-Te-Dan 阿姆斯特丹) itida i Paihay-daw makasasa' tu sepat a bayuan, u kungku tu nu Helan atu lala' kuyni.

比方說, 今天的阿姆斯特丹國際機場就位於低於北海海平面以下約4米處.這是荷蘭的故事及土地.

bali nu pilpila (風車)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

bali nu pilpila (風車)

tada isasatu ku kakitidaan, sawni katepisan nu cakep ku Helan, uyni ku sakatineng maudip nu Helan, patideng ku nuheni tu tibu, maaalaw ku nuheni tu lala' nu bayu, patideng ku nuheni tu sacuhcuh a pilapila tu siwa a mi nu talakaw, patideng tu sakapahay nu luma'an.

因為地勢低窪,荷蘭總是面對海潮的侵蝕, 生存的本能給了荷蘭人以動力, 他們築壩圍堤, 向海爭地, 創造了高達9米的抽水風車, 營造生息的家園.

catu tusiw mihcaan, sitangahay nu Helan a tademaw misangan tu sayaway nu kitakidan a sapatideng tu musaungaya nu pilapila.

1229年,荷蘭人發明瞭世界上第一座為人類提供動力的風車.

hatidaay tu nu tenes, unu sumamaday ku sangaan nu tademaw nuheni tu ni melecan tu tipus ku sapisangan, sayaway u nalimaan ku sapisakakawaw, nikudan sa u subayu ku mitengtengay atu u nanumtu ku sapicuduh tu nanum a kelakela', nikudan satu micaliw tu bali ku sapilineng tina pilapilaan.

漫長的時期, 人們採用原始的方法加工輾磨穀物, 最初是手工體力操作,以後是馬拉踏車和以水力推動的水車, 之後才是借風力運轉的風車.

masaenal ku Helan, mabali, hida satu mabuwah ku nisangaan tu pilapilaan.

因為荷蘭平坦、多風, 因而風車很快便得到普及.

katuud tu ku mangalaya, micuduh aca tu nalimaan a pilapila nu nikasumadan.

需求的迅速增加, 又帶動了風車技術的改造.

caay tu kaw sapimaduh tu tipusan, mapatideng tu sakay mugian, tanengtu milusalus tu kilang atu sapad, misangan tu tatipelukm, taneng tu sipakayda i nasimalan misanga tu Yamayu, Yucayce mimelec, u bangasisay a tuudan taneng mimelecen tu wasabi.

風車的用途也不再局限於輾磨穀物, 而是發展為加工大麥, 把原木鋸成桁條和木板, 製造紙張, 還從各種油料作物如亞麻籽, 油菜籽中榨油, 還把香料磨碎製成芥末.

amica ku sakay hicahica tu cancanan, tademaw han manglaytu midateng tu naayaway namaka Ocuo (歐洲) nu nakamuwan mahida tu " paudipay ku kamisama, Nederland (He-Lan 荷蘭) patideng tu pilapila i lala'.

儘管用途多多, 人們還是更願意記住從前歐洲流傳的這句話: "上帝創造了人, 荷蘭風車創造了陸地".

tadenga', anu nai' kina talakaway nu cacuhcuh han tu pilapila, ina Nederland (He-Lan 荷蘭) caay tu sipakayda i bayu patideng tu lala' nu kanatal tu 1/3 a lala'an, anumahini inai' tu ku (nay-luo奶酪) atu bangsisay a balu (yu-cin-siang 鬱金香) nu bangsis.

的確, 如果沒有這些高高聳立的抽水風車, 荷蘭無法從大海中取得近乎國土三分之一的土地, 也就沒有後來的奶酪和鬱金香的芳香.

amica nu aydaay a Nederland (He-Lan 荷蘭) mala kapahay tu a kanatalan, kahemikan nutaw han u caay piales ku nuhenitu sumamaday a kawaw, pakunida han tu nu Nederland (He-Lan 荷蘭) ku pilapila a lalangawan.

雖然荷蘭已是一個現代化的國家, 令人驚奇的是它並未失去它的古老傳統, 象徵荷蘭民放文化的風車, 仍然忠實地在荷蘭的各個角落運轉.

itini " pilapila a kanatal" yu pinaay tu nu lasubuan a mihcaan a sakalalimuwan sa a zitayan, tawya makaala tu wang ku pilapila, nika kaidawan tu nukikayan, tinaku u hudhudan nu kikay, likad sananay i labu atu pakunida sananay a malineng, mapalawpestu ku naayaway a pilapila, ayda hantu makaala tu pina nu malebut tu ayda.

在這個" 風車之國", 數百年前的全盛時期, 風車有近萬個, 但是其他動力機械的間世, 如蒸汽機, 內燃機和電動機, 把這些風車都給淘汰了, 現在還剩下近千個.

Nederland (He-Lan 荷蘭) a tademaw mikining tu nipatedeng nu heni a nika " lahecian", tu mihmihcaan nu limaay a bulat nu sakatusa a pilipayan tu duyu u "pilapila nu demiadan" tina demiadan hamin han nu kanatalan mulineng ku pilapila, kalimulakan nu kanatal.

荷蘭人感念風車是他們發展的"功臣", 因而確定每年5月的第二個星期六為" 風車日" 這天全國的風車一齊轉動, 舉國歡慶.

caaytu ka hinaadih kita tu pilapila, ina Nederland (He-Lan 荷蘭) a tademaw mahida u namaka cuwacuwaay a kanatalan malecad mababeleng namin. atayda tu i pilapilaan nu dadiputan a kitidaan atu pilapila nu po-wu-kuan (博物館) kya makaadh.

因為風車已不多見, 因此荷蘭人也得同世界各地蜂擁而至的遊客一樣, 要到風車村保區或風車博物館去參觀才能一飽眼福.

hatiniay tu nutenes, anu sipakacuwan nu tademaw amiadih ku liklik a kapah nu Nederland (He-Lan 荷蘭),kanca makaadih kita tu i enalay nu mapatidenga nu pilapila.

好久以來,人們無論從哪個角度觀賞荷蘭的風景, 總是看到地平線上豎立的風車.

pilapila itda i Nederland (He-Lan 荷蘭) aytida aca i ahebalay nu enalan atu i bangbangsisan nu balubaluan a liklikan nu aaidangan.

風車是荷蘭那有著寬廣地平線和飄滿迷人云朵風景中的佼佼者.

pilapila u Nederland (He-Lan 荷蘭) a binacadan nu sakasenengan atu saka sitekeday, u lalangawan nu Nederland (He-Lan 荷蘭) u daduducan atu sapatinaku.

風車是荷蘭民族的驕傲與象徵, 也是荷蘭文化的傳承與張揚.

sipakayda i nuayawan miadih, pilapila mahida u seday sananay mala ziwzika, kanaha tu musaluimeng, pasaydan miadih maala ku balucu numitam, mahida malinengay tu ku ticiw.

從正面看, 風車呈垂直十字形, 即使它休息, 看上去也仍是充滿動感, 仿佛要將地球轉動.

paadih tu taydaay nu tademaw, makay balucu' tu caay kapawan, ayda tu kaku matineng kya pangangan han nu taw ku pilapilp i Nederland (He-Lan 荷蘭) u " paya nu kanatal"

這種印象給親臨此地的人, 都留下無法消逝的記憶, 終於明白了為什麼人們稱風車是荷蘭的" 國家商標"

San-Ta-Mu bali nu pilapila a idangan (桑達姆風車民俗村)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

mibatad tu Amsterdam (A-Mu-S-Te-Dan 阿姆斯特丹) tu tusep a kunlian, idaw ku Zaandam (San-Ta-Mu 桑達姆) pilapila nu aidangan a niyadu'an.

在距阿姆斯特丹僅20公里的地方, 有一個桑達姆風車民俗村.

idaw henay ku nipiliwan tu namaka caynem- caypic a secian nu malumanay a nipatideng tu luma'an, pulung han tu aydaay a saka nika sibukan nu sakaudip a kawawan.

這裡還保留著16,17世紀的舊式建築, 傳統工藝, 並融合了現代化生產方式.

micidek ku liklik atu nisangaan tu luma'an, luma' atu sangaw nu kayakay u kilang ku sapisangan, hidan tu nuheni nu sumamaday a sanga atu wayway.

它的環境與建築富有特色, 房屋和小橋均為木制, 完全保留早期工業化時期的木制結構和風格.

aidangan nu kitidaan, idaw ku misangaay tu nalimaan nu bakiya atu cacucauan a nipisangan,

在民俗村, 有現場使用傳統工藝製作木鞋, 奶酪的作坊.

patinaku kilang a kucuan, aydaay nu Nederland (He-Lan 荷蘭) a tademaw inai' tu kumica'dungay, itida satu i inaka, alahican kita makaadih i umaumahan atu i subayuan mikuliay a malukay nu tademaw mica'dung henay ku nuheni, makadateng kita tunikadiheku atu mipatahekal tu namaka udipay a senget nu picidekan.

比如說木鞋, 現在荷蘭人已經很少穿了, 只是在一些鄉下, 偶而還見到在田裏或馬廄工作的農夫還穿它, 讓人憶起木鞋所具有的保暖與抗潮溼的特性.

itini i Nederland (He-Lan 荷蘭), bali nu pilapila, bakiya, nay-lao (奶酪) atu yu-cin-siang (鬱金香), idaw henay ku sawacan atu nalimaan mikulitay ci Fan-Ku (梵谷) a nalimaan, matulin kuyu bangcal, sasamiala sa tu balucu nu taydaay midang.

在荷蘭, 風車, 木鞋, 乳酪和鬱金香, 還有運河和梵谷的繪畫藝術, 串起如織美景, 帶給遊人無數的夢幻與想像.

caaytu kaw yaanyan ku pilapila, nika aydaay nu kikayan nu pilapila mutideng tu i enalan nu lala'an, picidekan i Tapa' dadipasan atu mitahaw tu ahebalay nu masaenalay a kitidaan.

雖然風車已是風光不再, 但是現在現代化的風力電站又出現在地平線上, 尤其是在大壩沿岸或開闊平坦的地區

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]