Nuwatan o Kumud

makayzaay i Wikipitiya

nipa saselal

yu adiding hay ku nikaudip numaku, mi laday tu wama numaku tayda ini pasaselal nu nyadu' tu kapah, kapah adihan kuni pa saselal nu nyadu', silacen nu kakaselal ku tatama inu ayawan nu dabek milayap tuni paini nuwama nu nyadu’ (tumuk) tu sapa pugec i tangah tu sasubin, atu sapa cuungan tubanuh nu ayam, u tungus tunika tanengay tu mi saselal ku sausi, tanengaytu pa dihing tu nyadu’ anu mahida . maadiadih i sasa nu cilal, u duma kunika seneng nu balucu' manamuh a mitapal, u waku tumaku maydih tu a balaki, ngay milabu tu nipa saselal nu nyadu’.