Pacay a kamu

makayzaay i Wikipitiya
Pacay a kamu
nikatinengan (基本資料)
Kanatal atu kakitizaan
kenis
mihanu Sakizayaay a tademaw
sasakamuan (Hulam: 語系)
sulit
sitatungusay (Hulam: 官方地位)
sitatungusay tu kamu
mikuwanay (Hulam: 管理機關)
bangu nu kamu (Hulam: 語言代碼)
ISO 639-3
pzh
Glottolog
paze1234
kaydu nu lihanawan (Hulam: 瀕危程度)
UNESCO unipanutek tu lihanaw:

Pacay a kamu misuayaw tu sakalawpesan a kamuan, sadikuday musakamuay tu kamu nu Pacay-yi a tademaw itini i tusep-caysep a mihcaan, nina mabelecay a tademaw ci Pan-cin-yi tatayna, hatidaay tu nu Pacay-cuzen mala layak tu namin, casiw-caysiw a mihcaan ni lecuhan, yu maudip henay napalekal tu “ pacay-yi” a kamuan. Tusep-sepcay a mihcaan namipadang ci Pan-cin-yi tu mikinkiway tu cudadan ci Li-zen-kuy yunse tu kamuan, atu Dipun seace ci Seten-ce misulit tu “ Pacay-yi zidin”, atu niyadu’ay a tademaw ci Wanpan-mei-yi nisangaan nu udip tu adidiay nu zidin “ Ama’ Atu-nu a Pacayn nakamuan.

巴宰語面臨最嚴重的失傳問題,最後一位以巴宰語為母語的人士為2010年已故的愛蘭地區潘金玉女士,大部份巴宰族人被台灣福佬漢人同化。1914年出生的潘金玉,生前全力投入「巴宰語」的復甦運動。2001年潘金玉協助中央研究院語言學研究所李壬癸院士、及日籍學者土田滋編纂成《巴宰語詞典》,以及由族人王潘美玉自編小辭典《阿嬤阿都努的巴宰話語》。

tusep-caysep mihcaan lima a bulad Nantuo Pacay binacadan lalangawan seahuy lisecen ci Pan-wen-hui sakamusa, ayda nu pina a mihcaan nu Pacay-zen itini i nipipadang nu seahu, aydaay a wawa pasubabalaki sabaw tu pina ku matinengay musakamu tu Pacay-yi, cay tu kaw babalaki a cacay ku matinengay musakamu, sasa ayda inai’tu ku sayaway musakamuay nu tademaw. aydaay nu Nantuo Puli Aylan kiwkay tu payduyu nu sananal u kamu nu Pacay-yi ku kamu nida.

2010年5月南投縣巴宰族文化協會理事長潘文輝說,這幾年來巴宰族人在專家學者的協助下,現在小孩加大人至少有10多人會說巴宰語,已經不是只有一位耆老會說族語的情況了。然而,現今巴宰語已無第一語言使用者。目前南投埔里愛蘭教會每星期六上午都有在教授巴宰語。

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]