Palamal i Sakul (2)

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u 140 a mihcaan a kinhning tu Palamal nu Sakidaya apatideng i ayza a mihcaan 10 a bulad, 6 a demiad, misatabaki pakal tu kalalikit i Sakul.

saka caay kapawan nu pinacadan tu nadipaan atu lalangawan, izaw ku saduduc, palikeluh, sabetik, nulamal, sadikuday a dadiw; izaw ku limaay a dungi;

sanlngacay a dungi: u dungus nu lamal a likat.

sumanahay a dungi: sapalikeluh tu lamal, padudus tu bunuh.

langdaway a dungi: sinilikec nu papah a tungawen a mipuhpuh.

lumeni’ay a dungi: sapilimud tu adingu’ kya a caay paazih tu di’tu. (paudipay神、造物主)    

suminaway a dungi: hanu ‘pah micupelas tu adingu’.

           sipakayni i nipalamal anipatideng kya sa caay kapawan tu nadikudan, u kamu nu pinacadan, lalangawan atu sapatulis ti lisin, sakabalud nu pinacadan a ingngay, salabuay a kawaw.

kasumamadan aenengan nu Sakidaya ku kilaysi atu Sinjo; i 1878 a mihcaan, debunan nu hulam, pasukabalan maa’dap milais tu hulam, sadikuday, niyazu’ nu Sakidaya caay pakalalang tu tabakiay hitay nu hulam, u lamal ku sapicudet(縱火), u tawyaay a tumuk ci Kumud.Pazik salabi sa papilaliw tu nuyazu’ay, sadikiday sa, da’kep han ku tumuk, sikep han tu pacayi i kilang misnad ku uzip, patay satu.

u mauzipay a pinacadan matalaw patayen milimek amin, milimud tu lalangawan tu uzip atu kamu mikihakiya tu Pangcah maudip. hinisatu luwak tina nipidebung, u Takubuwan a nika lalais satu. malakuy tu cacay alasubu a mihcan, muliyaw aca pangangan tu ngangan nu pinacadan i 2007 a mihcan cacay a bulad, 25 a demiad, saka sabawtulu a pinacadan i Taywan