Peter M. Christian

makayzaay i Wikipitiya

Peter M. Christian

President Peter M. Christian.jpg
President Peter M. Christian

10 bulad 16 demiad, Peter M. Christian, u misingkiway. 1947 a mihca nalecuhan)

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Micronesia ayza sa ci Peter M. Christian, micakat a demiad sa i 2015 a mihca 5 bulad 11 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan