Polinisiya “Polynesia”

makayzaay i Wikipitiya

Polinisiya hananay (Polynesia namakay Sila nakamuan sa “Πολυνησία“ a nika tayni, poly mahida u sayadahay a imin, nika nesi sa mahida u subalay) kakititaan i Waliyu i tebanay nu timul, hakay idaw ku 180° nu telektu nikaydaan i nu walian atu i  timmulay a balattu atu amisay abalattu sa i teban nu 30°,satabakiyay masaupu malakuwit tu cacay a malebut kya subal, u nika ahebal nya enal makaala tu tusaay idaw ku enem nu amang 平方公里, u subal atu subal malaliwasak i cuwacuwa, nayi’ maadih tu tademaw.  

Polinisiya idaw ku tuluay a kalimucu’an dungawan, u duma sa ya Hawai a subal, Niwsilan a subal atu 復活節島. caykaw tuluay kalimucu’ay a dungawan dada’, idaw henay ku Samuya, Tungcia atu Polinisiya nu 法國 sa u Polinisiya sangaku nikasaupuwan a subal u sa angangan(主要的) itidaay a kitakit.

idaw tu ku pinapinaay a lasubu nu mihcaan, u satinengay pabalungaay i bayu’ a Polinisiya a tademaw, micaliway makayni makatukuh inay’ay mueneng nu subal kakayda satu kuheni mueneng, masaPolinisiya a subal saayaway a muenengay a binawlan, mahida u Niwsilanay a Mauli hananay a binacadan kuni kahida.

namakaytatangahan atu misa ahebal

uni kacaay kalecad nakamuan, u mikinkiway mabelecay nu tademaw a sipawacay(證據), hida saan u Polinisiya a tademaw nu makay bayu’ay, u mabulaway(移民) natimulan a subal hananay a binacadan, malaheci kuni pikinkiw sa Polinisiya a kamu saayaway namaka Taywan, nadikudan mabulaw satu tayda i Malaysiya.

Hakay nai ayawan nu 公元 cacay a malebut hakiya idaw ku tuluay a malebut ku mihcaan, u nakamuwan nu timulay a subal nisakamuway malingatu patayda nu walian atu timul a subal sakalecadan nu kamu.