Tasutasunan

makayzaay i Wikipitiya
Hualien

Tasutasunan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sulit nu Hulam: 達蘇達蘇湳部落

u siwkay nu niyazu'[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i Hualien a kuwan nu Kalinku ku niyazu’ nu Tasutasunan. u kasalumaluma’ nu Tasutasunan sa, 3,465 ku luma’. kumud nu kasabinawlan sa, 7,402 ku tademawan. kasabinawlan nu Ingcumin sa, 3,908 ku tademaw, pakalatu 53%.

u zuma sa, cay ku Ingcumin, 3,494 ku tademaw, pakalatu 47%.

u sausi nu cidekay a tademaw[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u kasabinacadan, Pangcah(Amis) 37%, Yuwatan(Bunun) 2%, Tayan(Tayal) 2%, Paywan(Paiwan) 1%, Taluku(Truku) 6%, Sakizaya 3%, zumazuma 1%.

u Pangcah a niyazu'[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u Pangcah(Amis) atu Sakizaya a niyazu' kuyni. u tumuk nu niyazu' u Sakizaya a tadamaw tu nuayaw katukuh ayza.

u zuma a tademaw sa u Yuwatan, u Taluku(Truku) , u Paywan atu Tayan(Tayal). yadah ku cidekay itini mueneng.

u Sakizaya a tademaw[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

izawtu ku Sakizaya itini mueneng, caykatuud ku Sakizaya, uzuma a tademaw sa u Taluku Tayan atu Yuwatan, katuud ku Hulalm intini mueneng.

u cidekay nu Taywan Yincumin[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

cidekay 民族別 cidekay 民族別
Sakizaya 撒奇萊雅族 Rukay 魯凱族
Pangcha(Amis) 阿美族 Cou 鄒族
Tayan(Tayal) 泰雅族 Saysia 賽夏族
Paywan(Paiwan) 排灣族 Kabalan 噶瑪蘭族
Yuwatan(Bunun) 布農族 Tau/Yami 雅美族
Sejek(Sdeeq) 賽德克族 Saw 邵族
Taluku(Truku) 太魯閣族 Kanakanabu 卡那卡那富族
Puyuma 卑南族 Laaluwa 拉阿魯哇族

u siwkay nu Yincumin[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u Yincumin sananay, u saayaway a muenengay a tademaw itini, itini uyiniyan a subal.

u sasubana'ay(學術) a kamu sa, Taywan Yincumin sa mikitinay "Timul Subal kamu cidekay(南島語族)" saan.

u niyazu' sa, u luyaluy nu tademaw, pulung muengeneng, u kabana' kami, hina u lalumaay amin i niyazu', caay kayadah ku ihekalay a tademaw.

silecaday a lalangawan, lisin, kamu, atu kabanaan. si kalilidan(Tumuk) saca babalaki mililid tu niyazu'.

i Taywan Yincumin, izaw ku 16 cidekay puluung sa 748 a niyazu', maka 55 a mang a tademaw. satabakiaya a cidekay ku Pangcah(Amis), saadidi'ay a cidekay ku Laaluwa.

u tabakiaya a niyazu' sa, ku Tapalong, u niyazu' nu Pangcah(Amis).

tademaw nu Yincumin, pulung sausi katukuh 2017 a mihcan 12 a bulad[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

pulung sausi Pangcah Tayan Paywan Yuwatan Rukay Puyuma Cou Saysiat Yami Saw Kabalan Taluku Sakizaya Sejek Laaluwa Kanakanabu zuma
559,426 208,525 89,563 100,164 58,132 13,258 14,051 6,629 6,596 4,596 778 1,459 31,320 917 9,921 391 330 12,796
271,683 102,059 42,433 48,467 28,017 6,410 6,772 3,146 3,169 2,271 374 716 15,142 461 4,938 205 168 6,935
287,743 106,466 47,130 51,697 30,115 6,848 7,279 3,483 3,427 2,325 404 743 16,178 456 4,983 186 162 5,861

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]