Vietnam

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

Vietnam(越南)

Flag of Vietnam.svg
hata nu Vietnam

u Vietnam sa i labu nu Ya-Cuo, itiza i 16 10 N, 107 50 E.

u ahebal nu lala' mapulung sa 331,210 sq km.

u ahebal nu lala'ay sa 310,070 sq km, u ahebal nu nanumay sa 21,140 sq km.

hamin nu tademaw sa 95,261,021.

kakalukan umah sa 34.80%, kilakilangan umah sa 45%, zumaay henay umah sa 20.20%.

tapang tusu nu kanatal (首都)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u tapang tusu nu kanatal sa u Hanoi.

kakinginan nu kanatal demiad (國家紀念日)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

kakinging nu kanatal demiad sa 2 bulad 9 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u tabakiay a tapang nu kanatal (cong-tung) ayza sa ci Trần Đại Quang, micakat a demiad sa i 2016 a mihca 4 bulad 2 demiad.

He-Ney tukay (河內市)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

河內市(越南語:Thành phố Hà Nội)是越南的首都,古稱「大羅」、「古螺」、「昇龍」。位於越南北部,紅河三角洲西北部,紅河右岸和紅河與天德江的匯流處,因位在紅河與蘇瀝江(越南語:Sông Tô Lịch)之間而得名「河內」。河內是越南的工業、文化中心,同時也是越南歷史上的古都,其擁有1000多年歷史,從西元11世紀起就是越南北部的政治、經濟和文化中心,市區歷史文物豐富,名勝古跡遍布。人口約為800萬,多為京族。[1]

likisi nu He-Ney (河內歷史)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

公元前2世紀,漢朝征服越南北部,設立郡縣。越南進入了長達千年的「北屬」時期(屬於在北方的中國)。河內一帶隸屬「交趾郡宋平縣」。

622年,中國唐朝接管交阯、日南和九真等地方,設立交州總管府。後改為「安南都護府」,這是越南得名「安南」的開始。

1428年,黎朝開國君主「黎利」擊退中國明朝軍隊,建立黎朝,定都昇龍城(今天的河內市)。1802年,阮朝建立。

1873年,法國殖民者侵占河內。1888年,阮朝正式割讓河內市、海防市和峴港給法國。1902年,法國殖民政府將首府從西貢(今天的胡志明市)遷到河內。

1940年,河內被日本侵占。1945年,日本無條件投降。「越盟」領袖胡志明領導發動八月革命,成立「越南民主共和國」,定都河內。

1946年,法國殖民者在再次侵占河內。「越盟」不得不從河內撤退,前往越北山區進行游擊戰。經過9年時間的戰爭,北越於1954年收復河內。

在「越南戰爭」時期(1955-1975),河內的交通運輸設備因橋梁和鐵路的炸毀而遭到嚴重影響,然而越南人很快將其修復。

1976年7月2日,越南統一,河內成為統一後的首都。


Hu-Ci-Min tukay (胡志明市)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

胡志明市(越南語:Thành phố Hồ Chí Minh),原名西貢(越南語:Sài Gòn)。曾是「越南共和國」(俗稱南越)首都,現是越南最大的城市及其五個中央直轄市之一,為越南經濟、貿易、交通及文化中心。該市現名是為了紀念「越南民主共和國」(俗稱北越)建國領導人、越南「勞動黨」主席兼「越南民主共和國」主席胡志明。

都會區包括了胡志明市市區、平陽省土龍木市、以安市、順安市、同奈省邊和市和周邊城鎮,人口超過900萬人。是越南與「前法屬印度支那」(法蘭西殖民帝國在東南亞的領土之一[2])最大的都會區。在胡志明市都會區,大都市區覆蓋大部分地區。東南部加前江和隆安省正在規劃一個面積達30平方公里,人口20萬居民的城區,到2020年,根據「美世人力資源諮詢公司」(Mercer)、「經濟學人信息部」和「非洲國際經委會」,胡志明市在世界上最昂貴的城市名單上排名132。[3]

Hu-Ci-Min tukay satalakaway a yuping (胡志明市中央郵局)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

中央郵局位於胡志明市中心地區,是西貢最為著名的法式建築之一,也是法國殖民時期所建的第一座郵局,於19世紀末啟用。建築牆體為黃粉色,內部裝飾古典,有穹頂、圓形花窗等。

i teban nu maci nu Hu-Ci-Min (胡志明市) ku satalakaway a yuping. u singanganay a luma nu Fa-Kuoay (法國) i Si-Kong (西貢, 胡志明市). u Fa-Cuohen a nipikuwan a nisangaan i likul nu 19 a se-ci (世紀). u kalawlaway a kulid ku cabeng nu nisanga'an a luma. salungan ku lalabu nu luma mahaen nu mukasi. mahida u pangciw nu mali ku badahung. masakimulmulay a malikatay a sasingalan.

進入大廳可以看到正中懸著胡志明肖像,左右側上方各有一張手繪地圖,據說為法國地理學家所畫。大廳內還有一排紅木製的電話亭,以前是西貢市少數可撥打國際電話的地方。中央郵局現在仍在使用,到胡志明市的旅客絕不能錯過在這裡寄一張明信片。

u sasing ni Hu-Ci-Min (胡志明) macait tu i teban nu tumunaw, i pabaw nu kawanan atu kawili idaw ku nikulidan nu kakitidaan.[4]

(聖母瑪莉亞教堂, Notre Dame Cathedral)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

法國統治時期所建造的教堂。[5]

紅教堂就在中央郵局對面,是胡志明市另一處地標建築。教堂仿巴黎聖母院設計,兩座鐘樓約40米高,所有的材料均來自法國,不過整座建築規模稍弱一些[6]。外觀用紅色磚塊構築,兩座尖塔聳立。教堂內採用歌德式建築、彩色玻璃窗、拱門形天花板。[7]教堂正前方佇立著一尊聖母瑪莉亞的雕像,為1945年時羅馬教會所贈送。[8]

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]