aayad

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

satangahan(主題):[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

aayad

u zuma a kamu(其他語言):[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nu Hulam(中文):白蟻

nu Amilika(英語):termite

nu Lipun(日語):シロアリ(白蟻)

aayad

u canan ku aayad(aayad是什麼?)ː[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

manamuh tu masengetay a kilang ku aayad. u wawa nu aayad sangelacay ku uzip. tabakiay a aayad mingidngid tu kilang. anu maudad sa, takal mibahel ku aayad. mahetik bu sakubat nuheni. matalaw ku niyazu'ay a tademaw tu aayad. zayhan itawya u luma' nu mita, nu sangaan nu kilang. anu kemkemen tu kilang nu aayad, ama lahul tu ku luma'. ama tastas tu ku luma' nu mita.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan(參考來源)ː[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

malaalitin tu i hekalay atu zumaay a natinengan(外部連結)ː[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]