baluhay

makayzaay i Wikipitiya

baluhay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u kamu nu hulam:新的

baluhay tu ku luma' ni Benel. baluhay tu ku mihecaan limulak tu kita.

siwkay nu baluhay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

baluhay sa, nasanga'an katukuh ayza sa caay hen pisaungay a tuutuud sananay. u zuma sa, sakacacay tayniay a tademaw saca aadupan saca demiad....,tinaku baluhay a kucu', baluhay a lemangaw, baluhay a demiad.

tinaku a kamu[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

  1. misabaluhay 改頭換面 misabaluhay tu wayway ci Sayun.
  2. pabaluhay 換新的 pabaluhay tu kazizeng ci Bunuk.
  3. sabaluhayen 要創新 sabaluhayen ku niyazu' nu mita!

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

撒奇萊雅族語詞典

原住民族委員會線上字詞典