banaw

makayzaay i Wikipitiya

banaw

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

洗 mibanaw kami ku kupu', amitakit kami ku pah.

siwkay nu balulu[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

banaw sa, pananumen ku tuutuud, luduhen, pasabunen, cebusen ku nanum, kyu inayi' ku ungin. tinaku: mibanaw ku zikuc, mibanaw ku lima.

tinaku a kamu atu sulit[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

 1. banawen 去洗(命令) banawen tu ku kuku' nu misu!
 2. mabanaw 被洗 mabanaw tu ku kaysing.
 3. mabanaway 洗好的 mabanaway tu ku kamulaw. 
 4. mibanaw 正在洗 mibanaw kaku tu kazizeng nu maku.
 5. pabanaw 沖洗 amana ka pawan pabanaw tu sasing.
 6. pabanawen 去沖洗 pabanawen kiya sasing ni baki!
 7. pibanawi 去洗 pibanawi tu kuku' kisu a mabi'! 

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Sakizaya binacadan a sukudad(字典) 撒奇萊雅族語詞典

原住民族委員會線上字詞典Yincumincu weiyuanhuy i calay-zazan a sukudad