cica'

makayzaay i Wikipitiya

cica' (kamu nu Hulam: 樹液[1])

cica' sa u nanumay a tuud milikid i "kakulibetan nu paduh" (韌皮部) atu "kakilangan" (木質部) nu kilang atu lutuk. sisa izaw ku tusaay a cica'. nay cica' pawsa i kilang atu lutuk tu nanum atu iyu. caay kalecad ku cica', sadepit (乳膠), atu simal (樹脂).

cica' ku kakanen nu yadahay a aadupan atu cilekay.