dadipasan

makayzaay i Wikipitiya

dadipasan 海邊、海岸、沙灘

Genipabu-Natal

sapuelac[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u dadipasan sa, u saedipan(沿岸) nu bayu'. matulin(連接) nu bayu' atu tukus(陸地). si laying(海浪)、mulenu(漲潮) atu malac(退潮) saca makelah(退潮)、bayu'-likit(海流) i sadipasan(海岸線). u kakuniza nu tuud sa, izaw ku baetu-dadipasan(岩岸) atu bunak-dadipasan(沙岸). anu u talakaway nu tukus a kakuniza sa, izaw ku celem-dadipasan(沉水海岸) atu laliyas-dadipasan(離水海岸). celem-dadipasan sa, u macelem tasasa' ku tukus. anu laliyas-dadipasan sa, mahmuwas ku lala' nay labu' nu bayu'. bangcal ku dadipasan, katuud ku tademaw tayza i dadipasan misalama' mibalakas. maydih ku tademaw tayza dadipasan mingaduy(游泳). katuud ku midangay(遊玩、觀光) a tademaw i dadipasan. i Kalingku(花蓮) saca sawaliyan(東海岸), bangbangcal ku dadipasan. i Kalingkuay a dadipasan sa, izaw ku sibunacay, izaw ku sibaetuay. yadah ku lalacan atu piya'. maydih ku Yincumin tayza i bayu', miala tu kakaenan nu bayu'ay.

Cha Am Beach

sadipasan(海岸線), bayu'(海洋)

Sea defences South Coast

namakayniyan a nasulitan nasakamuwan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Wikipayke paybalucu'ay pulungamin a cudad-岸

nasulitan nay paybalucu'ay a kawaw nu subana'ay a pu 2018-1, nasulitan ni Tuku Sayun

Taywan Sakizaya putiput(台灣撒奇萊雅族協會) i Youtube-dadipasan nakulitan ni Yiyang Sayun一個人看海