i cuwa tu ci Wyli?

makayzaay i Wikipitiya

i cuwa tu ci Wyli?

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

“i cuwa tu ci Wyli?”(Amuhuan a kamu:Where's Wally?, i Amuhuan mahida tu ci Where's Waldo?), “i cuwa tu ci Wyli”, ”makakilim amin tu ci Wylian?”, “sitangahay ci Wyli?”, i English u satinengay mikulitay Martin Handford tu nu wawaay a cudad. kina cudad mahida sa u buyu’ atu bayu a kulit mikilim tu dumaay a tademaw--Wyli. ci Wyli han tu sa sidikuc tu sumanahay kasikulitay tu salengacay a kulit situbel tu sibanuhay, sinilikec tu nu kilangay a cungkul, sibigani tu. sinikahedal aca tu tuud, mahida u cudad atu saka i hekalay tu kucu niza, micudad tu cudad tina sikulitay mipadang mikilim tina tuudan niza.

ina cudad han tu u masasibuday amin a kulit, ina kulit han tu sa katuud ku tademaw misakawaw tina kawawan. micudad sa tu tina cudadan mikilim itini tu ci Wyli, nika ci Wyli mulimek i lalimekan a kakitidaan. mahiza, ina cudad tu  “i cuwa tu ci Wyli? pakatulu: musimpiay a nipidangay” izaw aca ku cacay caay katayuman a kawaw, ina kulit han tu yadah ku caayay kalecad tu ci Wylian, kina micudaday a i nikahedalwan niza tu kucu mikakilim kya makatepal tu tatengaay ci Wylian.

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Wyli (Wally) atu Waldu(Waldo) nu kitakiay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

tademaw nu udip[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

laylay nu patahekal[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Wyli nu kitaki (Wally's World)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Wyli nu kitaki a lalangawan (Wally's History of the World)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sapaadih a cudad (Activity books)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

cudad[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i cuwa tu ci Wyli? (Where's Wally?)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i cuwa ayda ci Wyli? (Where's Wally Now?)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i cuwa tu ci Wyli? musimpiay a nipidangay (Where's Wally? 3: The Fantastic Journey)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i cuwa tu ci Wyli? micidekay a cudad (Where's Wally? The Wonder Book)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

iga nu tilibi[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sakacaculiyan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]