kakuniza:Taywan a binacadan

makayzaay i Wikipitiya

sailuc-kasasizuma

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 1 a sailuc-kasasizuma, ilabu mahiza ku isasaay

S

abuay nu kasasizuma "Taywan a binacadan" a kasabelih

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 1 a sailuc-kasasizuma, ilabu mahiza ku isasaay