kakuniza:caay kasilsil i kapah pikiliman tu nisulitan miasipay kasabelih

makayzaay i Wikipitiyasailuc-kasasizuma

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 2 a sailuc-kasasizuma, ilabu mahiza ku isasaay

abuay nu kasasizuma "caay kasilsil i kapah pikiliman tu nisulitan miasipay kasabelih" a kasabelih

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 2 a sailuc-kasasizuma, ilabu mahiza ku isasaay