malebawa

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

malebawa

sapuelac[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ngatu cacay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

wukak nu tangah

anu masetul tu atekakay a tuud ku tangah nu misa sa, namasetulay a tangah amalebawa.

izay malebawa saw? u kagak(科學) a sapuelac sakamusa, anu masetul, isasa' nu banges, amapela' ku siekuan(外來語:血管).izikuz sa, ilabu'ay a izang malusa' tuway.

tina izang masaupu i capi nu mapela'ay a siekuan, sayadahay tu ku izang, sisa, malebawa tuway.

anu masetul ku lima saca bilil, caay malebawa. izay ku tangah a cacay ku malebawa saw?

kapeten ku tangah nu mita, caay kalecad tu bilil(腹部), atekak ku tangah nu mita, dawmi(軟) ku bilil nu mita.

u lakelalan, usakasa isasa' nu banges, atekak ku wukak(骨頭) nu tangah. mazepit ku banges tu tangah a wukak.

caay kakiptul ku banges ipabaw nu tangah, sisa, masaupuay a izang tatizengan tehekal kya banges.

anu masetul tu pakamalan, patelaw saca bilil, dawmiay a kidu, kay izang makiwasak(散開) isasa' nu bangesm, matunatun(瘀血) tuway.

ilabu'ay a izang nu tunatun atu lebawa, maalaen tu nu banges, hamawsa inayi' tuway.

ngatu tusa[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

anu malebawa, pacuededen(冰敷), kalamkam mangaay tu. anu matunatun sa, paakutiay(熱敷), kalamkam mangaay tu. pacuededen tusa a demiad, mangay tu.

anu masetul malebawa, amana miluciluc(揉搓). katuud ku tademaw pakuhica palucilucen kapah tu. mungangaw(錯誤) a kawaw kuyni.

anu miluciluc tu lebawa, mangaleb(更加嚴重) mapela'(破裂) ku siekuan(外來語:血管), mangaleb tabaki tu kya lebawa. anu pacueded sa, mahepec(縮小) ku siekuan, adidi' tu ku lebawa.

anu adidi' tu ku lebawa, paakutiay tu, kapah tu ku zazan nu izang.

namakayniyan a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

維基百科,自由的百科全書-Wikipayek paybalucu'ay pulungamin a cudad-malebawa腫

nasulitan nay pabalucu'ay a kawaw nu subana'ay a pu 2018-1, nasulitan ni Tuku Sayun.