mami'

makayzaay i Wikipitiya
mami'

mami (kamu nu Hulam: 柚子)

mami'

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

saupelac[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ziyabung uyni nu mami hananay a kilang malecaday u siheciay sa kimulmul sa ku heci nida, bangsis saneken ku balu u kanamuhan sa nu tademaw mukan. u bangsis kina mami namakayniyay i nu tawan a niyadu', kina heci i tawan idaw tu ku nipaluma', anu paluma' tu mami nu kilang i enal a buyu', i bukebukelalan a paluma' u sakapahay a kakitidan tu misamihmihacaan, idaw tu ku heci tu aalaan a mipelu' tu mami', manamuh i salingahawan atu masengetay mulangaw a kakitidaan pisadingsingan balangbangan susuemedan u sakapahay u kakitidan nu langaw. malingatu paluma' hay nika

siheci tu sa a sibalu, hay nikatukuh i sabaw cacay a bulad atu sabaw tusa maduhen tu taneng tu pelu' u heci nu mami', sakapahay nu udip (uzip) tu caay kataneng tu nika nanum, sisa u heci nu mami kapah sipisanga' tu ucya nu mami, u sapiyingen kapah tu saepahen atu canacanan a kakanan nu kanen, anu mukan tu sapaiyu la'cus mukan masasula'cus malitemuh tu sapaiyu, kyu anu misaepah nu ayaw mipelu' sapisalisin aca sipabeli tu laluma'an mikilihida tu misalahebal a demiad, sisa u sakapahay kina mami.

u papah nu mami sakamu sa ku naayaway a babalaki sa, milisin atu pisiwkacuan u papah ku sapililuc tu udip, balaki tu sacaay culil ku yidang anu silacusay anu kaudip u papah aca ku sipililuc.

mami nu paduh kapah tu kanen acaken tanesapi’ bahbah tu likes, u paduh atu sapaiyu cacay a lipay tanengtu sipibahbah tu likes sisa u sakapah kina mami u sakapahay a heci.


nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

malalitin tu ihekaay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]