milaedis

makayzaay i Wikipitiya
milaedis (海祭、捕魚祭、飛魚祭、海神祭) u lisin nu Sakizaya

milaedis (海祭、捕魚祭、飛魚祭、海神祭) u lisin nu Sakizaya.

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

milaedis ayza a demiad "milaedis" ku Hupu a niyazu’ i baluhayay a pakayingan milihiza kaku atu Sabak Tuduy saydanmilaedis ku niyazu’ tu sakalima atu sakaenem a puu’ nu mihicaan laedis han niyam ku mibutingay nu niyazu’u tatama ku misalami’ay caayay ku tatayna misalami’ay

milaedis a lisin tungusay u binacadan a musuayaw tu i bayuay atu i pabaway i lalaay a ditu, zayhan palatatenga’ kuheni tu tahakay unu katuuday a nipatudung,sisa masikaz ku heni tu tahak, a miadasay a taneng iyadahay ku nikala tu buting atu kabus. Kaluluwan a niyazu’anu milaedis [mipayhay]a kawaw hawsa u satabakiay a lisin lacus ku tatayna milihiza, patinaku u tatayna anu milihiza tu milaedis[payhay] hawsa, anu tabayu mibuting ku niyazu’aya tademaw acay pakala tu buting, sisa nawinian tayniay miazih a tatayna dada’,caay tu kaazih ku cacayay nu niyazu’ay a tatayna, i sumamad u misaselalay ku tabayuay atu tasawaca mibuting,izaw kunikalaan tu tabakiay a buting adidiay a buting atu kalang, yadah ku mahicahicaay, zayhan malawilaw tunu ayzaay a satabakiay a liwliw,ayzaay a kawaw hatu nicakayanan tu nanpukuy a butingan nu Taywan,u patademaway a kawaw. malingatu u tumuk ku saayaway patababaw tu putut a mibetik milunguc, sikul kayadahen ku kala tu buting、malubicen ku tipus atu lihalay ku binacadan.pilaedisan caay patahkal dada’ tu nuayzaay aheka tu nikauzip, nany aca u binacadan i lisin a kawaw, uzuma a minanam tu lalangawan u lisin nu binacadan,

u zuma satuway a pakatineng tu kapahay a kawaw kasikz tu babalaki, amitanam kapulung mabalud、madikec a angil, u padutus tu nu Sakizaya a lalangawan cacay kasahenulan a kawaw ku mahiniay.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nasulitan ni Sabak Nubu i 2019 a mihcaan.