ninel

makayzaay i Wikipitiya

ninel(地震) patungih kaku tu ninel u sakatalawan . 分享一下地震防災重點

namaka nu ayawan nu ninel, atu kaninelan , tu maminaninel tu sapitungih titaan.

從地震前、地震時、到地震後的所有重點要領

wiyni u ninel hananay hican amisananut.其實要談地震的防災

yadah ku sasakamun atu sakatineng atu sapisunanut.有很多細節和觀念要注意

ayda musakamu kaku tu tatengaay a silsil今天把正確的步驟及作法一次說完

nuayawan nu ninel ahican ku kawaw地震前要做的事情

uninel cakaw masausiay , nika kapah palasul, nika nipalasil ninel ninel nayi ku dadihingan , nika kapa palasul mikelul tu talaw 地震沒法預防,但是可以做準備減少風險

sausi han ku sakatalawan bakahai ku cayay kasausi widasa ku kiliman "anu mahetik, maluyuh, mapeci'" a cacanan.評估風險然後予以排除是必要的評估重點是找出「會掉、會倒、會破」的東西

sanutek han, atu mikelul ku nika laecus tu canan.盡可能固定,或者降低造成傷害的機會

sisa mipalasul tu sakabaluduh a kabang.然後準備好緊急避難包

anu maninel wica ku kawaw地震時要做的事情

nayay ku sasakamun , kasenu han mikilim tu dadihingan.沒甚麼好談的,就是立刻就地避難

anu maninel saungay sa mangaleb ku katalawan地震時越移動越危險

tabakiay a huyahuy cay kakapah ku nitideng , tu hica a kapah ku muculil .

因為強烈的搖晃會讓人無法站立,更無法平安行走

sisa maduba mibuhat tu panan , mipaneng tu tinghuy , kasenun sa tahekal , umahiniay caay kaw kapahay .

所以跑去開門、關電、或是奪門而出都是不實際的

sisa hican amusikul ku tangah atu liel .然後設法保護好頭頸部

tangah atu liel usabaeketay nu udip nu mita , amana padukayi ,頭頸部是比較重要的器官,不要讓它們受到傷害

nikaudip idaw aca ku cacanan a lekakawaw malikelih tu ninel 生活中有可能在各種情景中遇到地震

nika malecad tu “ tidasamengmeng han , mana piisid , sikulen ku tangah atu liel”.

但是原則都同樣是「就地避難、避免移動、保護頭頸」

sisa nuayawan a sapatanektek tu cacanan nisayadah kapah tu , imahini u kabiyalawan sa inayay tu.

當然,前面的家具固定做得越多,這個階段要擔心的事情就越少

mamin namaninel awica ku kawaw地震後要做的事情

sakabilil han miadih anu mahica.趕快確認現場安全

u saudip nu tademaw ku kalihalawan因為人命比較重要

sisa miadih tu tademaw anu mahica , miadih aca tu hekal.所以先確認人員的狀況,再確認環境的狀況

u ayaw sikulen henay ku udip kiya masikul ku taw 要先保護自己才有可能協助他人

sametekken henay ku udip , kiya misamwtek tu taw.所以先確認自身的狀況,再確認他人的狀況

usilsilsa “ nuteken hanay ku udup, miadih tu taw a panetek , uhekal panutek”

順序是「確認自身安全、確認他人安全、確認環境安全」

mikisa tu hekal sa , sinanuti mahetika ku palacal tu pabaw , ucuked , tu cacan , miadih idaw ku pahacengay a luyuh haw 檢查環境安全時,留意一下天花板、橫樑、柱子看看是否有嚴重的損傷

anu pahaceng ku kaliyuh mapela ku luma’ cay kakapah 如果損傷嚴重到影響建築安全

imahini kiya keliden ku nisupedan a sapi kalamkam a kabang sakalam kam han miliyas tahekal atu tayda ikapahay a kakitidaan這時才需要攜帶緊急避難包撤離到戶外或是其他安全的地方

anu dawmiay asapi kinsa tu kaluyuh nu luma miadih tu pitiya mikilm tunu kanatal “kanatal ninel mikingkiway a kitidaan-luma maninel nu dikudan mikisa”簡易的檢查方式可以上網搜尋「國家地震研究中心-屋舍震後檢查」

sakinacacay han naku musakamu tu ninel nuyayawan nuteban nudikudan sapisinanut a lekakawaw atu silsil.

一口氣把地震防災前中後所有階段的注意事項和流程說完

ayda sayaway pasubana; tu malucekay a paduduce titaan .今天先把正確觀念傳達給大家