nu Ai-ji a micidekay a kungku

makayzaay i Wikipitiya

nu Ai-ji a micidekay a kungku

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nu Ai-ji a micidekay a kungku malasumamadan a Ai-ji nu micidekay a kungku. namakay i kulit tu sakatineng tu nu kakawusan kay yadah, nu sumamadan a Ai-ji a tademaw sakatinengan tu kapah tu nu sakatinengan i kitakit, u micidekay a kungku mahida u sumamadan a kyukay nu Ai-ji u sakahenulan kyuni. Ai-j micidekay a kungku i sumamadan a Ai-ji nasulitan atu nalimaan hina tahekal, nanu linga tu katukuh i sumamadan a Ai-ji tu apuyu’ay a kungku, nu kyukay a lisin micukaymas tu bangcalay a sulit nu dadiw, sulit nu sapibaung, kuni pisulit nu mapatayay atu u sasalisinay a tuud maadih amin I Ai-ji nu micidekay a kungku nu adingu. nika kina kungku hina liwaliwasak, nayay ku malucekay a micidekay a kungku tu nu nipisulit, u nu duma aca ku yadahay nu micidekay a kungku i dumadumaan.

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nitatengan sakay i kitakit[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Ma-a-te[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Ma-a-te” (Amuhuwan a kamu:maat/ma’at, nu Ai-ji a kamu: m3ˁt) i sumamadan a Ai-ji u milihayay tu i kitakit a misakasasilac. Ma-a-te misabaluhay a kitakit tu sayaway atu liwliway nu nika sasipudan. ci Ma-a-te malaaadingan nu tademaw ku wayway nida, misasengi tu hekalay a kitakit nu nika sasumasumadan malineng, uyni u Ay-jiay a tademaw salipahakay ku nikaudip. sakay i tini i kakawusan anu lacusay atu kapahay mamikuan tu kitakit, u kakawusan a wayway nu Ay-ci a micidakay a kungku malasakaudip nu kitakit tu nikalalineng. sakay i Ay-ci a tademaw sa, i sakaudip miading tu “Ma-a-te” ku hungt nu Ay-ci atu Falaw. i caay kalecaday a micidekay a kungku, u hungti nu caayay kalecad a kakawusan nu wawa, sisa Falaw nu kasumamadan a Ay-ci a tademaw i hekal nu sakaudipay mikutayay a tademaw, ba’ket ku abala mikuwan tu sakaudip, kyu palatademaw tu sakakapah nika udipan atu nu kyukayay a lisin.

u hekal nu hanhan nu tatayna ci “Su”, mipadang tu dumaay a kakawusan, patapabaw tu takupuwan a kakawusan ci ” Nu-te“, i sasa nu lalad a kakawusan ci ” Kay-pu“.

u wayway nu kitakit[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i labu nu Ai-ji a micidekay a kungku, hekal nu kitakit u maibukay a nanum,“nanu u mahidaay a nunum”, mahida u kakawusan “Nu-en”. mahida u lalad nu mapipiay, ya wayway mahida u lalad nu kakawusan ci “Kay-pu”, matabu tu hekal, mahida a wayway u takupuwan nu kakawusan ci “Nu-te”. takupuwan atu lalad nu hanhan a kakawusan nu malaliyasay. mahida u tademawan nu cilal a kakawusan ci ”La“ i demiad micaliway tu takupuwan, mulakuwit tu udip ni “Nu-te”, ya likad papelid tu hekalay, nu kitakit manengil tu.nu labiay a kakawusan ci “La” miawas tu enal micumud tu di’tuan, i dikudan nu makasasa, idaw ku cacayay a “nanu mahidaay a nunum” malaliten tu micidekay a kenis, malaliyun tu ku tademaw nu makasasa atu makapabaway. i sananal, ci “La” mulakuwit tu di’tuan a kakawusan pasawali tu ti-ping-sian misapaluhay tu waliay.

nitatengan tu tuki[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nitatengan tu patay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sapadihing a cudad[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]
nadikudan nika patay masaybang tu[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

satangahan a micidakay a kungku[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sayaway a micidekay a kungku[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sayaway a micidekay a kungku nu He-li-aw-pu-li-si[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sayaway a micidekay a kungku nu He-er-mu-pu-li-si[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sayaway a micidekay a kungku nu Meng-fei-si[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sayaway a micidekay a kungku nu Ti-pi-si[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]


namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]