nu Yintu a micidekay a kungku

makayzaay i Wikipitiya

nu Yintu a micidekay a kungku

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nu Yintu a micidekay nakungkuan tu nikalaheci atu namakay laylayay tu kina kawaw. nanu tawya nu sumamadan i 3000 mihcaan kya, u balad nu Yitu muculal i balad nu Yintu a laylay nika Halapal a laylay, nanu tawya nu sumamadan i 2000 mihcaan kya, namakatimulay Yalian a tademaw tayda i Yintu, na kina pina tu malangayaw atu laylay, hamaw sa u nu wyda tu saayaw a balad nu Yintu, nu laylayay tu nu Yintu a balad sa ahebal sa katukuh i Henhe a balad atu mamin ku Yintu a dadan, sisa ayda mala Yintu a laylayan.

i ayaw nu sumamadan cacay a malebut lima a lasubu a mihcaan katukuh i ayaw nu enem a lasubu a mihcaan, tahekal tu ku “吠陀經”, nu Yintu a binacadan a kamu malasabalakiyay a sasulitan, i labu nu 吠陀 a micidekay a kamu, sakamu tu ku tabakiay a kakawusan u nu “ 因陀羅 ”u tekalay a kakawusan, u papaungan nu kakawusan.

nasulitan nu laylay, nidebungan a iyung ci 因陀羅 mililid tu Yalian a tademaw, mapatay sa tu mala kakawusan, nazikudan a lalangawna nu 吠陀, Yintu mulekal tu “婆羅門教”, u tatama atu tatayna tahekal tu ku sakaicelang tu sakay i tini tu nu hekalay a kawaw.

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u micidekay a kamu tu nu paudipay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u 吠陀 a micidekay a kung idaw tu ku enemay a kakawusan kakawusan.

laylay nu cudad sa paudipay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nisulitan nu sulit a kakawusan, idaw tu ku sabaw tuluay, sakalaliwasa nu kakawusan atu sakatusaay a kakawusan.

u sakakaay a paudipay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u sakatusa a paudipay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

malecaday[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]