sapibetik a kamu i 20180616 -u kawaw nu pacakat tu amalawpesay a kamu

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

sapibetik a kamu i 20180616 -u kawaw nu pacakat tu amalawpesay a kamu

lacul nu sapibetik a ulic[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

malingatu tu kita haw

ipabaway

pauzipay tuyniyan u hekal

pauzipay tuyniyan u lala’

mudiputay tu tamiyan

kakawsan nu Sakizaya atu tuas

tayni kami haw inuayawan namu

mikukay kami tuniyan u sakataluayaw niyam

minanam tuyniyan u kamu namu

mapulung kami u saydan atuyni micudaday

amalingatu ayza a demiad

minanam tu nakamuwan namu i kasumamadan

ayza u niyazu’

binawlan nu Sakizaya

maliyuh tuamin mukamu tuyniyan u nakamuwan namu

misa nu Hulam tu

misa nu Taywan tu

misahicahi:ca tu musakamu

inayi’ tu haw kuyniyan tada kamu namu

sananay kyu mapulung kami ayza

amingatu ayza aminanam tu

nakamuwan namu i sumamadan

ayza tayni kami nuayaw nu namu

payawen kamu namai kami

buhati ku punu’ niyam

ngay kalamkam amatingen minanam uyniyan nu adiwawa

caycayay inayay pitaneng u sakamu tu kamu nu Sakizaya

buhaten haw ku ngapa niza

ngay kalamkam tu amatineng musakamu

uyniyan u saydanmaluk kya ku heni apasubana’

nika u amu tu ku micukelay tu balucu’ nu heni

ngay icelang pasubana’

ayza a demiad

tayni kami nuayawen namu

hatini tu sapaini tamuwan

tanu bilabila sa atu niyan a epah

tuyniyan a da’dac

payawan kamu kya haw mipili’

milayap tuyniyan unipaini niyam

ayza mapulung kami

amikukay tu tamuwan

baungen nu mita

kukay

ayza kuamu haw kuyniyan sayaway

mitaneng tuyni paini nu saydan aut micudaday

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nasulitan nay paybalucu’ay a kawaw nu subana’ay a pu 2018-1, nasakamuan ni Nuwantan o Kumud, nasulitan ni Tuku Sayun.