taazihan mitudung:MONTHNUMBER

makayzaay i Wikipitiya

Missing required parameter 1=month!

文件圖示 模板文件[檢視] [編輯] [歷史] [清除快取]
{{MONTHNUMBER|january}}=>1
{{MONTHNUMBER|february}}=>2
{{MONTHNUMBER|march}}=>3
{{MONTHNUMBER|april}}=>4
{{MONTHNUMBER|may}}=>5
{{MONTHNUMBER|june}}=>6
{{MONTHNUMBER|july}}=>7
{{MONTHNUMBER|august}}=>8
{{MONTHNUMBER|september}}=>9
{{MONTHNUMBER|october}}=>10
{{MONTHNUMBER|november}}=>11
{{MONTHNUMBER|december}}=>12

{{MONTHNUMBER|jan}}=>1
{{MONTHNUMBER|feb}}=>2
{{MONTHNUMBER|mar}}=>3
{{MONTHNUMBER|apr}}=>4
{{MONTHNUMBER|may}}=>5
{{MONTHNUMBER|jun}}=>6
{{MONTHNUMBER|jul}}=>7
{{MONTHNUMBER|aug}}=>8
{{MONTHNUMBER|sep}}=>9
{{MONTHNUMBER|oct}}=>10
{{MONTHNUMBER|nov}}=>11
{{MONTHNUMBER|dec}}=>12

{{MONTHNUMBER|1}}=>1
{{MONTHNUMBER|2}}=>2
{{MONTHNUMBER|3}}=>3
{{MONTHNUMBER|4}}=>4
{{MONTHNUMBER|5}}=>5
{{MONTHNUMBER|6}}=>6
{{MONTHNUMBER|7}}=>7
{{MONTHNUMBER|8}}=>8
{{MONTHNUMBER|9}}=>9
{{MONTHNUMBER|10}}=>10
{{MONTHNUMBER|11}}=>11
{{MONTHNUMBER|12}}=>12

{{MONTHNUMBER|01}}=>1
{{MONTHNUMBER|02}}=>2
{{MONTHNUMBER|03}}=>3
{{MONTHNUMBER|04}}=>4
{{MONTHNUMBER|05}}=>5
{{MONTHNUMBER|06}}=>6
{{MONTHNUMBER|07}}=>7
{{MONTHNUMBER|08}}=>8
{{MONTHNUMBER|09}}=>9

{{MONTHNUMBER|-1200}}=>12
{{MONTHNUMBER|-1201}}=>11
{{MONTHNUMBER|-1212}}=>12
{{MONTHNUMBER|-12}}=>12
{{MONTHNUMBER|-11}}=>1
{{MONTHNUMBER|-10}}=>2
{{MONTHNUMBER|-9}}=>3
{{MONTHNUMBER|-8}}=>4
{{MONTHNUMBER|-7}}=>5
{{MONTHNUMBER|-6}}=>6
{{MONTHNUMBER|-5}}=>7
{{MONTHNUMBER|-4}}=>8
{{MONTHNUMBER|-3}}=>9
{{MONTHNUMBER|-2}}=>10
{{MONTHNUMBER|-1}}=>11
{{MONTHNUMBER|-0.9999}}=>11
{{MONTHNUMBER|-0.5}}=>11
{{MONTHNUMBER|-0.0001}}=>11
{{MONTHNUMBER|0}}=>12
{{MONTHNUMBER|0.0001}}=>12
{{MONTHNUMBER|0.5}}=>12
{{MONTHNUMBER|0.9999}}=>12
{{MONTHNUMBER|12.0001}}=>12
{{MONTHNUMBER|12.5}}=>12
{{MONTHNUMBER|12.9999}}=>12
{{MONTHNUMBER|13}}=>1
{{MONTHNUMBER|14}}=>2
{{MONTHNUMBER|24}}=>12
{{MONTHNUMBER|1200}}=>12
{{MONTHNUMBER|1201}}=>1
{{MONTHNUMBER|1212}}=>12

{{MONTHNUMBER|xx}}=>sakamu tu nizateng sasakawawen mungangaw: la’cusay sapulitaan a sulit "xx".

參見[mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]