tuki

makayzaay i Wikipitiya

tuki(時鐘)

Tusa ku zinum nu tuki, cacay ku tanayaay, cacay ku apuyuay. Kalamkam ku culil nu tanayaay a zinum, cacay a demiad tusa a bataan izaw ku sepat misaliyut. Mahaymaw ku culil nu apuyuay a zinum, cacay a demiad kina tusa misaliyut. Nanu sananal katukuh tu labi, cayay kasa tezep muculil.

tuki