u bulikad a sasapaiyuan a lutuk

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u bulikad a sasapaiyuan a lutuk

kakiliman(摘要)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u bulikad a lami’ hananay tu mihmihcaan, idaw tu ku langaw cacay talakaw ku angangan.

nilacul(內容)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

waluay kya a sasulitan kya ni katalakaw nu angangan, satanayu sa ku angangan sibuhangay ku tebang, nu lamid atu papah masacuwasay ku balu sa masakimulmul, mahida u dinum ku papah, ya papah nida sa, masacapacapa ku langaw sabalubalu sa kya balu atu papah, mahida u salussalus, caay kalecalecad kuni kasapicpic nu tatangahan nu balu sa, malaylayay ku ni kasimalu atu musilsil kuni kabutelak nu balu, masakimulu ku balu adiadi’ay kuni kelawan i sasa tu mulangaw, u papah atu angangan masa salussalus kina kapicpic nu balu nika pelpel, u duma sa, masaduma kudumaay, idaw ku limaay nu heci ani kasiheci. makasasaay nu tatangahan, tusaay ku tungus nu mapelpel ku heci tacuwcuw tu mulangaw. mahini ku lidaec, mapipiay ku heci, u papah satu, mahida u sibanuhay tu salengacay nu kulid, nika yabalu atu heci sa namaka lalud, katukuh sa balangbangan, nu demiad tu lae'd kina bulikat sa, i tini nabakuwan,pusung、tapak kya idaw amin ku langaw, i nabulikad hananay, malasapaiu' nu yicumin, pakasapaiu'en, anu madih masalami’, anu malasapayiu' sa hamin han mibubucen, pasulamit, misangasip. tu nanum salananum han tu minanum sa misasa tu baluhang, atu maedet misu’pi’ tu idang, nuudip, anu mapiyas, satu kalatan, nu bawu, tu hicahica pasulangaw han kapah sakalacusay a bucu’ nu udip, u sakapahay kina pulikad. yadah ku sakakapah sakiytini i udip tu cancan a 維他命C 、粗纖維、粗蛋白成分, yu mahida henay sa, u sasalami’an nu babalaki kina bulikat u kakanen, masalami' i sumamahenay kina bulikat. kapah sakaudip', sacay kaimelang, kya tanetek amin. uyni ku kan, u bulikad, sisa sikamu aca ku sumamatay a babalaki tu winian a lutukan tu sakakapahay tu udip, sanay ku kamu u sakasenengan kunikau'dip nu kasumamadan a tademaw.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan (參考資料)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

  • nasulitan ni Hana Ateng i 2019 mihcaan