u kazatengan a miulicay- Yi Kuwang Cung saydang

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u kazatengan a miulicay- Yi Kuwang Cung sasaydang(余光中教授)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u siwkay ni Yi Kuwang Cung sasaydang[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nalecuhan ciniza i 1928.10.21, mabelic逝世 ciniza i 2017.12.14. u uzip生命 sa 84 ku mihca. nalecuh ciniza i China Nanjing. pueneng定居 i Taywan Kaoshung. malasasaydang ciniza i tabakiaya a cacudadan. pasubana' ku Hulam a ulic atu kamu. yadah ku sulit niza.

u kawlah niza[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

 • 1962 a mihcan i Taywan,maala China baluhay ulic a kawlah. 獲中國文藝協會中國文藝獎章新詩獎。
 • 1966 a mihcan i Taywan,cacay bataan a sakapahay a singin. 十大傑出青年
 • 1984 a mihcan i Taywan,sakapitu Wusanlian a kawlah. 第七屆吳三連文藝獎散文獎,《小木屐》獲台北市新聞局金鼎獎之歌詞獎
 • 1989 a mihcan i Taywan,國家文藝獎新詩獎、主編的《中華現代文學大系》獲得金鼎獎
 • 1997 a mihcan i China,中國詩歌藝術學會致贈詩歌藝術貢獻獎
 • 1998 a mihcan i Taywan,文工會第一屆五四獎的文學交流獎
 • 1999 a mihcan i Taywan,以《日不落家》獲得吳魯芹散文獎
 • 2000 a mihcan i Taywan,高雄市文藝獎
 • 2001 a mihcan i China,第二屆霍英東成就獎
 • 2007 a mihcan i Taywan,maala ku sakapahay a micudaday nu Taywan tabakiay a cacudadan 獲國立臺灣大學頒授傑出校友
 • 2012 a mihcan i Taywan,maala Yuance tabakiay a cacudadan pabeli ciniza tu Kuikuan miulicay 獲元智大學頒授桂冠文學家
 • 2014 a mihcan i Taywan,maala tu Sincenyuen lalangawan a kawhah 獲行政院文化獎
 • 2015 a mihcan i Malaysiya,maala tu Balu-culil kitakit Hulam kamu ulic a kawlah 獲花蹤世界華文文學獎
Yu Guangzhong 20110527 YLSH 4

ngatu cacay[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i capi kalabian tu a tatukian, malayap aku ku nipalada'an nu kaput aku i Line tu ulic ni Yi-Kuwang-Cung saydang, u “minaluan a zateng” han kuyza ulic.

caay katanaya ku sulit kya ulic, asip hanaku, tansul saan matesuk ku balucu’ aku, saliyaliyaw han haca aku a misaasiasip, mahizateng aku ku wama, uyna atu niyazu’ nu maku, silusa’ sa ku mata nu maku, malalum sa ku balucu’. naw mahica saw? u mahiza aca a malecad ku balucu' nu tadetademaw a mailul tu kaka'ilulan nu niza a tademaw atu maanan kiya.

ngatu tusa[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

samizateng sa kaku, u hatiniay tu a tuas ni Yi sasaydang, caay haw pitulas a misulit tu ulic, papasadak saan haca tu baluhay a cudad. u tadamaanay tu ku ngangang atu ngiha’ niza, inayi’ tu ku mikakaay cinizaan sa kaku.

anu micunus kita tu taneng nu niya, pacakan tu kabana' mitatild tu ulic nu mita u Sakizaya, papalawaten tu a miasip, minananam ku ulic ni Yi singsi, ta macepcep tu ku bana' atu taneng ni Yi sasaydang tu mamamamang, itiya bangcal ku nisulitan a ulic, u sanay ku pihizateng haca aku.

ngatu tulu[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

na mahezek kaku malabi i paputal, pasa pacakayan ku lakat nu maku, micakay tu nu dadayaay a sinpun , u mamibelih sanay kaku, maazih aku ku sinpun ni Yi sasaydang, "miliyas tu ku miulicay ci Yi-Kuwang-Cung, maala ku 90ay mihecaan ku uzip." saan ku pasinpun. tu kabahal nuna kawaw, talabaheka, masumad ku balucu', tahalusa’ haca kaku, naw mahini kuna kawaw saw?

u kahemekan, u kasikazen a miulicay ci Yi sasaydang nu katuuday, mailul tu kita cinizaan. anu miliyaliyas tu ci Yi sasaydnag tuna hekal, kilami, caay piliyas ku taneng atu ulic niza i titanan tahadauc.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]