u likisi nu Taywan-likisian nu Taywanay

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

u likisi nu Taywan-likisian nu Taywanay

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nika ahebalan nu Taywan sa namakay nuwalian sikatukuh i nutipan sa makaala idaw ku cacayay a lasubu nu bakuli (公里)ku laad nu Taywan atu Tayliyuku (大陸)nipisuayawan tu ba’yu adidi saan sa kyu nama hini kuni ka caay ka baad sa sisa idaw aca ku nipisulitan nilaculan tu makay likisiay nu nipiliyas atu nikalecapuwan anu duma sa mahida ni tenaan nu yaco(亞洲)Tayliyuk atu Taywanay a subal saka idaway nu bayuway a laying anu duma sa masa tanayuay a sangaw kakaydaan nu tatusaay a tukusan u sikalalitin nu nika udipan tu sakalemedan .

namakay i Cin-Han hananay a ziday (秦漢時代) namakay nu ayaway likisi a ziday sa muenengay i Taywan a subalay a binacadan nipipalekalan tu sulit hangay idaw ku aadihan sakay tinengaw tu nika udipan a tuudtuud. sisa namahicaay kina subal hananay nu Taywan kay idaway tu micidekay akawaw awu musakawaway ku ainiyan nu saka tinengaw tuni kutkutan nisubelitan a imahidaay henay a tuudtuud .u sapalutatenga tunu aydaay a tademaw hakyab taneng sipa kayda i nu dumaan ani kakitidaan a likisi nacudadan a makatepa tu saka ngaayay a nika idawan.

sabaaday nu kasumamaday tusaay a nikalebut idaw ku tusaay a lasubu a mihcaan naidaw tuku sika tinengan nu tademaw

tabakiyay a kawaw sika lalibetan nu aadihan imahida sa amaydih kiya haugti ci (秦始皇)hananay sapalawpes tu enemay a kitakitan a zidayan maydih mala sakakay cinida a hungti satu sa maydih sika tanayu kuni kaudip sa siduma satu maydih caay nayay kuni kababalakian nadatengan i mahida idaw kya sipunuay a pakuwamiay a tademaw ci Sihu hananay. matineng cinida tunu sakay tapukuway atu sakay lala’ay sangaleben kuni katineng tunu edaw hananay a kawaw palutatenga kya hungti cinidaan pasakamuwan nisihu kya hungti lalabu nu ba’yu sa idaw ku tuluay a kakawsan hananay a bu’yu u punglay (篷萊方丈 瀛洲)hananay sipadihi kaku tu caculculan a nuhitayan abalunga saka pilungucu nu maku tu i tidaay a saka caay balaki nu mihcaan atu nikaudip. a sapaiyu tiya hungti sa sademiad sa pasayda tu i saka caay ka babalaki nu udip inu demiadan tusa talsepi tu mahiniyay a kawaw sa cayay pidadateneng aca sa sulul saan tuni pilunguc ni Sihu.

namahida satu iya tuluway a malebut nu masakapahay atu limecudan pasu matinengay tu nalimaan atu matinengay tunu hicahica a sasangaan matumes nu tuudtuud ku kakaenen atu satikecan. salaculang a balunga ci Sihu ku mililiday saka senengan taba’yu nika namahida satu kuni katacuwacuwa sa tada matenes tuway malakuwit tuku cacayay amihcaan .......

hida saan kuni caliwayan nu demiad sa nayi tu kakayda satu nayay culal ci Sihu. nadikudan sa kakayda satu caay culal nayay kuni kataluma i Conko (中國) hananay a kitakit.

yadah kumikinkiway nu tademaw nu duman makay sumamaday a nipacudadan a likisi mahica kya idaw ku nidatengan pasakamu hakay u punglay(篷萊) hananay a kitakitan a subal sa ya dipun saan uduma nasa kamuwan ni Sihu ingciw (瀛洲) a subaln sa hakay ya Taywan saan uyni nakamuwan sa malucekay tu saan ku misasaydangay.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

nasulitan ni Butin Nukay i 2019 a mihcaan