u likisi nu Taywan-nu ayawan tanayuay satenesay a likisi nu lalangawan

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

Sumamaday nu tademaw sa nayi kuni pisupet tuni katinengan a sulit.sisa hicaan nu heni amay udip hicaen amay saungaay tu hekalay a nika sumad nu kakitidaan a edapan tunu mikinkiway tu makay sumamaday a sasaydan kumi kutkutay tu sakay tinengay nu katuuday a sipakayda nipiliyasan i kalimucuan atu icuicuwaay a palumata mikilim tu naliwanan a tuudtuud tu saka tinengaw.sisa katukuh i hulaman nipikuwan na i limay a bataan idaw ku pituway a mihcaan mikinkiway taydaan i pusung a niyadu ya 八 仙buhang hananay nu tademaw nai malumanay henay nipiliyas a kakitidaan idawya ni bakahan a nalimaan a tuudtuud uyni sa u sakay ayaway nika tepaan makay sumamaday nu tademaw nipiliwan atu nisa ungayan a sapawacay a aadihan sipangangahan tu nu aydaay tu 長濱 a lalangawan han.nika adihan nu sasaydan a nipiliwan naylimaan a tuudtuud sa u mahidaay madayumay a sangaan nu baetuway salacul tu kakaeneng a Nalimaan nayi henay ku sakalukan atu u dumaay sakay limaan nu sakalukan nayay maadih idaway kuni pahabayan tu papahabayan a kawaw u sakasaan sa imahida sa musaungayay nu tademaw u udemidemiad sa caay henay pitaneng a pahabay sakay udipan nu imahida.

  kanahatu 長濱 hananay a lalangawan taneng panukas katukus i limaay a mihecaan idaw ku mang nu ayawan nika nipalaad katukuh ayda sa idaw ku limaay a malebut nu mihcaan imahida tansul sa kaliyuhan nikalawpes saisaw micidek imahida u 長濱 a lalangawan  nika uyda satu makay nisangaan nalimaan a dadan masasengi tunu sadimelan nu 大陸 a nu ayawan nalimaan a tuudtuud uyniyan sa nipiadihan nu aydaay nidatengaan na u demiadan kuni kasumad sisa idaw ku Sasakamuwan nu sasaydan nipi kinkiw masitungus tuku mahiniyay patahekal tu balucu nu kitakitay a tademaw.                       

  ayaw nu aenengan nu kitakit a taddemaw nau masaluli henay ku nanum i kasienawan sakasepat nu hekalay ani kahini taywan atu tayliyuk malalacay henay makay dadan sumamaday a tademaw maydih miadup tu aadupan sa kilul saan tu aadupen taynien i taywan namahida satu eneng satu nu txaywan sa menmen sa itini maudip nadikudan nu kuliyay a nanum a tatukiyan sa udemiad haymaw satu diheku tabaki tabaki ku mapeladay nu kuli nu bayu sika lawpes bayu hantu sa munabaw tababaw u taywan atu tayliyuk hidahida satu sika putun ku kakataydaan a dadan u nu makayday i tayliyuku a nu ayawan nanay a likisi a lalangawan kakayda satu tataytay mala 長濱 a lalangawan katukuh nu ayawan i limaay ku malebut a mihcaan mahicaay hakiya nayi saan nayay Ku sika tinengan tu nikalawpes kya mahini .