u sakalihalayay a pakatukuh halhal sananay i lumaan tu tuudtuud a sakikawaw

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

ina 宅急便 hananay pakatukuhay tu tuud i luma a sakikawaw sa nau nu Dipunay ya (大和運輸) yamatu a miculuay sapaka lihalayay tu tademaway a nipatidengan. i 1976 a mihcaan paayaw tu labang u sakahemekan nipaayawa nu halhal sananay iluma ku maydihay sipakatukuh i ayawnu lima ku tuudtuud.uduma kya ihekalay nipasasingan a wayway nu papaadihanay ya lumeniay a nani (黑貓宅急便) hananay sa micidek nipicepcep tubalucu nu labang a pakelit tu sapakatukuh i lalumaan.

usasiwkayan tina (黑貓宅急便) u lumeniay a nani pakalihalayay mi’dapay a sakikawaw[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

mahiniyay a nipida’pay a sakawaway sa makay sidumaay a caculilanay a katidengan sapakatukuh i maydihay a labang nitekelan a sikawaw ngay kasenun saan maala kutuud nabalucuan hananay a malasalilay katukuh icuwacuwa. sikacaay kalecad nu yubingay nipakatukuh sa uydasan i nudemiadan paktukuh ku nu uybingay nu labian sa nayi musakawaw nika anu maydih patayda i baad sa a tayda henay ku pakeliday tu tuud i uybinkiwk .cay ka hida nu (黑貓宅急便) hananay .taydaan i luma nu maydihay patangasa i cuwaay a tademaw.anu patelay han sa iniwtu tayni muwala ku musakawaay tu sapatayda i nudumaay a kakitidaan. iTaywan idaw aca ku misengiay tu mahiniyay a sakalihalay nu tademaway a miedapay a sasikawaw ytinaku ya (東元集團) atu nu Dipunay a misiwbayay (日本通運) mapulung misakawaw tu mahiniyay pangangan hansa ya (台灣宅配通) hananay a sasikawaway. nuduma sa idaw aca ku iayaway mahidaay miculu tu baeketay tabakiyay a caculuan sakalecad niya (嘉里大榮貨運) atu ya 新竹物流 hananay nipiedap.ayda hantu sa pasu ya yubinkiwkay mikilihida tu.

u nicunusan a niedapan a sakikawaw hananay (加值服務)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sakaini nu niedapan a sakikawaw sa paayaw tu labang taneng ku nipakatukuhan a canancanan a tuuday nudikudan paaca tu kalisiw u sapangaay tu balucu nu labang . anu idaw ku ni kaalan tu kakaenan sa siduma u buting pasutiti nu sidi taneng tu pakelit idaw ku sikuliay nu katideng nu mahiniyay pakatukuh caay ka antul sikatukuh i midakepay nu tademaw.itaneng henay maytengil tu ayaan makatukuh ku nipakelidan anu inayi ku lawad i sananalan sa itaneng tu pasakamu tu sakaydihan nu sakatukuh nu amiala tu nipatatan nu cabay atu lalumaan . anu idaw ku sakacaay micukasan sakahida nu ninel mabalad ku sauwac mapelad ku buyu’ maputung ku sangaw sa itaneng patelay mitatengil tu mahica tuku kawaw sakangaay nu balucu nu mihalhalay . anu caay pakalitemuh nu tatukiyan sa taneng patelay tu pakatukuhay misumad tu sapiala . udumasa itaneng sipatayda i pinliay a nipatiyaman muwala .sisa u (宅急便) atu (物流) hananay sa sakangayan nu aydaay nu tademway a sasikawaw kanamuhan nu (上班族) musakawaway.