ya waluay masakaputay midebungay tu Hulamay ya (八國聯軍) hananay

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

西元 1990 a mihcaan i waluay a bulad sabaw sepat a demiad sa . u sakacaay ka pawan nu i picin (北京)hananay a kakitidaan nu tademaw . imahida sa namakay icawacuwaay a kanatalay a waluway a hitay masakaput midebung tu Hungtyay Hulam i piking (北京). ya waluay nikasasiduma sa idaw ku ( 英 美 德 義 日 法 俄 奧 )hananay a mapulung misawacu mingayaw debungaan ku Hulam . kunikahida sa namakay i idaw ku masakaputay nu ilabuway nu Hulam ya( 義和團 )hananay a masakaputay paceba saan tacuwacuwa maydih mibelih tuya Hungtyay amikuwan . pasunutawan tu a tademaw ngayawan sisa malucung tu ku nutaway a kanatalay meleng saan maladay mi debung tu Hulam . nikalingat niya (義和團)sa palutatenga tu nudituwan a mapalaway caay pakademec ku hicahica saan misapudah talacuwacuwa mi sawacu tu tademaw u tapukuway kami nipatayni mamisaketun tu tuudtuud sa nayay ku hulic hananay i balucu nuheni sisa anu maydih tuhica sa pacici saan mucebis ancaay sa palamal tuduhan ku luma nu binawlan . zayhan nudikudan satu sa mangalebmangleb kuni kayadah nu milihidaay kasenun sa malalit ku masakapahay mikilihida . caay tu pakademec kya Hungtyay a mamikuwan sisa paladek satu tunikahida . kunacaay pitebing tu amuhuwan kau kucaay tu pingayaw tu Hulam kya masakaputay nu waluway a hitay . a hicanaca itawyatu kya masakaputay maydih misamsam micalap tu kakitidaan nu Hulam nikanayi saan ku ahican mudebung sananay a nikalingatu . sikahini niya (義和團)sa tulecek saan makaala tu sasakamuwan tuni kahida nyamasapudahay sabalucu satu kunikalecad mingayaw tu Hulam sisa u sakalabades nu Hulam kinakawaw imahida . nikahida idaw nu Hungtyay katukuh i(清朝)kunikatenes yadah ku nu maka cuwacuwaay nalimaan . nisangaan tu luma atu sadikecan pasukasatiman nu kingmay a tuudtuud mahamin cebisan. u saka adada nu balucu nu binawlan salabihan nu midebungay unpangan patayda i kanatal nuheni dimutan . mahini kuni kakatal.