Auckland

makayzaay i Wikipitiya

Au-Ke-Lan (奧克蘭)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Au-Ke-Lan (奧克蘭)

satabakiyay nu tukay u Au-Ke-Lan (kamu nu Hulam: 奧克蘭, Auckland) nu kitidaan itida i nutimulan a taypinyung (南太平洋) timul nu sasulitan 37 tu' (37 00 S, 南緯37度).

最大城市奧克蘭都會區 (Auckland) 位於南太平洋南緯37度.

u New Zealand (紐西蘭) itini i amisan u satabakiay nu tukayan, pangangan han "sipayapaya nu balunga a tukay" (帆船之都), tayaw u New Zealand (紐西蘭) nu kungan atu tatelungan nu patiyamay.

是紐西蘭在北島最大的城市, 被稱為 [帆船之都], 同時也是紐西蘭工業和商業中心.

sayaway nu nipatideng tu suotu i New Zealand (紐西蘭) u Au-Ke-Lan (奧克蘭), nika i cacay a malebut walu a lasubu enem a bataan idaw ku lima (1865) a mihecaan malimad taydan i amisan nu subal sakatimul tu a Uy-Lin-Dun (威靈頓).

紐西蘭的首都早先設在奧克蘭, 但於1865 年遷至北島南端的威靈頓.

aydaay a New Zealand (紐西蘭) u New Zealand (紐西蘭) saka limulakay a kakitidaan, u nantaypinyang (南太平洋) a angangan nu kakididaan, u cacumudan nu tataydaan nu midang a kitidaan

.現今的奧克蘭仍然為紐西蘭最發達的地區之一, 同時也是南太平洋的樞紐, 旅客出人境的主要地點.

在2006 年的世界最佳居住城市評選中, 奧克蘭高居全球第五位.

itini i tusa a malebut idaw ku enem (2006) a mihcaan u sakapahay nu kitakid nu kitidaan ani pipilian, Au-Ke-Lan (奧克蘭) u sakaliman nu sakapahay nu kitakitan.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]