New Zealand

makayzaay i Wikipitiya

New Zealand, u kamu nu Sakizaya: Niw-Si-Lan (紐西蘭)

Flag of New Zealand.svg
u hata nu New Zealand (紐西蘭)

u New zealand sa i labu nu usingyu (大洋洲), itiza i 41 00 S, 174 00 E.

New Zealand (紐西蘭) i waliyu (太平洋) nu timulan nu subal a kanatal, tapang tusu u Uy-Lin-Dun (威靈頓, Wellington), satabakiya a tukay u Au-Ke-Lan (奧克蘭, Auckland) a tukay. New Zealand (紐西蘭) tusa ku angangan nu subal, timulan atu amisan a subal, inatusaay a subal u Ku-Ke' (庫克) a bayu ku laad, tapang tusu Uy-Lin-Dun (威靈頓) i amis nu sadikuday a subal, mahini yadah hen ku adidi’ay nu subal.

u ahebal nu lala' mapulung sa izaw ku 268,838 km2. ku ahebal nu lala' sa izaw ku 264,537 km2, u ahebal nu nanum sa izaw ku 4,301 km2.

kakalukan a umah sa 43.20%, kilakilangan umah sa 31.40%, zuma henay a umah sa 25.40%.

tabaki ku lala' nu New Zealand (紐西蘭) u pituay nu Taywan a kitidaan nu lala nuheni, pulung han sa tusa a bataan idaw ku 8 km2, nika celcel nu tademaw han hatida u Taywan nu 1/7.

u New zealand sa i labu nu usingyu (大洋洲), itiza i 41 00 S, 174 00 E.

hamin nu tademaw sa 4,474,549.

demiad (氣候)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

kapah ku demiad nu New Zealand (紐西蘭), takelal madimae ku liklik, kapah bangcal ku liklik, tanu aidangan sa. sapi' ku lalud caay ka hida u Taywan makaala tu 36℃ ku caledes atu halemhem, kasienawan sa caay kahida u Taywan ku senget .

紐西蘭氣候宜人, 環璄清新, 風景優美, 旅遊勝地遍布. 夏天氣溫舒適不如台灣36度的悶熱, 冬天也不像台灣濕冷.

lala’ (地理)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

itida i New Zealand (紐西蘭) taneng misinsin tu sakaudip atu pakunida sananay a maudip, taneng mikilim tu sakacaay kalecad nu sapitahawan a kawawan. bangcal sa ku New Zealand (紐西蘭) mahida uicudaday anikulitan, idaw ku silamalay nu buyu', yada i tungduh nu buyu' ku suleda, tabakiay nu banaw atu bangcalay nu bayubayuan a likenlikenana nu dadipasan.

在紐西蘭可以享受安全和平的生活之餘, 亦可找到不同類型的歷險活動. 紐西蘭風景如畫, 擁有火山, 積雪高山, 壯麗湖泊和優美沙灘.

idaw ku pakunida sananay i hekal nu sapitahaway a aaidangan nu New Zealand (紐西蘭), mitahaway nu singanganay a tademaw ci ci Ay-De-Mom Si-La-Li (艾德蒙.西拉蕊, Edmund Percival Hillary) malecad mikayakay tu talakaway a buyuan, milabu tu nipihalebut nu pabuyan, migalasang atu taydan i talakaway nu pabawan makayda i tungduh tasasan kunipihalebut, hekal nu New Zealand (紐西蘭) tada u sakanamuhan nu tataydaan nu sakapahay a aaidangan.

紐西蘭天然的地勢為不同刺激的戶外活動提供場所. 冒險家可以跟紐西蘭最著名的冒險家艾德蒙. 希拉蕊一樣攀爬高山, 又或者參與笨豬跳, 跳傘及高空彈跳活動, 紐西蘭絕對是戶外活動愛好者的天堂.

itini i tusa a malebut sabaw tu sepat a mihecaan pulung nu kanatal idaw ku nipihapu tu sapalekal tu nisausian a sasakamuen, saka pitu nu kitakid ku New Zealand (紐西蘭).

在2014年聯合國開發計劃署公佈的人類發展指數報告中, 紐西蘭排名全球第7 位.

tapang tusu nu kanatal (首都)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Wellington

amisan nu New Zealand (紐西蘭) suotu u Wiy-lin-dun (威靈頓), itida i New Zealand (紐西蘭)saka amisan nu subalan a timulan.

紐西蘭北島首都威靈頓 (Wellington)是紐西蘭的首都, 位於紐西蘭北島南端.

u sakatusa nu New Zealand (紐西蘭) a tukayan, Sie-Li (雪梨, Sydney) atu Mue-E-Pen (墨爾本, Melbourne) sakalecad u Da-Yang-Cuo (大洋洲) a sakay teban nu lalangawan.

它是紐西蘭的第二大城市, 與雪梨和墨爾本一起成為大洋洲的文化中心

katuud ku matinengay tu nalimaan a tademaw itini mueneng atu misakawaw, yadah henay ku nalimaan a kafa atu atu salabi sananay a midangay nu tademaw.

許多藝術家在此定居或活動, 它還有許多藝術咖啡館和生動的夜生活.

kakiningan nu kanatal a demiad (國家紀念日)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

kakiningan nu kanatal a demiad u enem a bulad tusa a demiad.

國家紀念日的日期為六月二日

satabakiay nu kanatal a tapang(元首)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sakakaay nu tapang (cong-tung, 總統) ayza sa ci Elizabeth II, mikayad tu demiad sa i cacay a malebut siwa a lasubu lima a bataan idaw ku tusa a mihca tusa a bulad enem a demiad.

cunli (總理)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u cunli nu New Zealand (紐西蘭) ayza ci Jacinda Ardern (潔辛達·阿爾登), mikayat a demiad i tusa a malebut cacay a bataan idaw ku pitu a mihcaan cacay a bataan a bulad tusa a bataan idaw ku enem a demiad.

紐西蘭的總理是Jacinda Ardern (潔辛達·阿爾登), 登基日期是2017年10月26日

satabakiyay a tusu (最大城市)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

satabakiyay nu tukay u Au-Ke-Lan (奧克蘭, Auckland) nu kitidaan itida i nutimulan a taypinyung (南太平洋) timul nu sasulitan 37 tu' (37 00 S, 南緯37度).

最大城市奧克蘭都會區 (Auckland) 位於南太平洋南緯37度.

u New Zealand (紐西蘭) itini i amisan u satabakiay nu tukayan, pangangan han "sipayapaya nu balunga a tukay" (帆船之都), tayaw u New Zealand (紐西蘭) nu kungan atu tatelungan nu patiyamay.

是紐西蘭在北島最大的城市, 被稱為 [帆船之都], 同時也是紐西蘭工業和商業中心.

sayaway nu nipatideng tu suotu i New Zealand (紐西蘭) u Au-Ke-Lan (奧克蘭), nika i cacay a malebut walu a lasubu enem a bataan idaw ku lima (1865) a mihecaan malimad taydan i amisan nu subal sakatimul tu a Uy-Lin-Dun (威靈頓).

紐西蘭的首都早先設在奧克蘭, 但於1865 年遷至北島南端的威靈頓.

aydaay a New Zealand (紐西蘭) u New Zealand (紐西蘭) saka limulakay a kakitidaan, u nantaypinyang (南太平洋) a angangan nu kakididaan, u cacumudan nu tataydaan nu midang a kitidaan

.現今的奧克蘭仍然為紐西蘭最發達的地區之一, 同時也是南太平洋的樞紐, 旅客出人境的主要地點.

在2006 年的世界最佳居住城市評選中, 奧克蘭高居全球第五位.

itini i tusa a malebut idaw ku enem (2006) a mihcaan u sakapahay nu kitakid nu kitidaan ani pipilian, Au-Ke-Lan (奧克蘭) u sakaliman nu sakapahay nu kitakitan.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]