COVID-19

makayzaay i Wikipitiya
COVID-19, pihacengay cakenuh nipihanhan malaliday.(嚴重特殊傳染性肺炎,武漢肺炎)
mahini maazihay tu a imelang.

COVID-19 (嚴重特殊傳染性肺炎,武漢肺炎)

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

COVID-19 (嚴重特殊傳染性肺炎,武漢肺炎)

pihacengay cakenuh nipihanhan (嚴重特殊傳染性肺炎),U-han bala' ledek a libung(武漢肺炎).

nilaculan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sumanahay a zikuc katalaway ku lacu'say lumeni'ay a balucu'.lasubu izaw ku siwa a mihcaan cacay a bulad sabaw cacay a demiad, i tini i Dalu a kanatal Wu-han akenis, malibung ku tademaw u COVID-19. lasubu izaw ku siwa a mihcaan cacay a bulad sabaw cacay a demiad, i tini i Dalu a kanatal Wu-han akenis, malibung ku tademaw u SARI a libung. u SARI ku "Severe acute respiratory infection".

uni a imelang pangangan hatu "SARI", tatenga' mahiniay "SARS" (Severe Acute Respiratory Syndrome) a imelang, masasizumaay tu a imelang malecat tu "SARS" a imelang, katukuh ayza pangangan sa u COVID-19.

anu micumut i uzip ku ledek a cilekay, milawlaway tu uculil nu izang, amasasetul tu culil nu izang. imelangay mapatay nu icelang nu uzip ku cilekay.

hicaen mitena ku COVID-19:

sakacacay: kalaluk mibanaw tu lima.anu tahekal tayza i pikanan mamin a nataisi'an hawsa kanca a mibanaw tu lima. anu caay pibanaw tu lima amana pitiyung tu laway, mata atu cihek malalida na libung.

sakatusa: kasilaway tu. anu la'cus ku hanhan, kalamkamen tayza i padekuwan, wen-sen-swu, pikacaw tu pasu atu silamalay. anu micumud tu caayay kasibali a kasaupuan kawsa, kanca a kasilawaytu, cacay a demiad kinacacay a paliyun, anu malepi' paliyunen tu, itini i niyazu' anu caay kasulalisin mauhuh kisu hawsa haycan tu kakisilawaytu.

sakatulu: amana pulung sa misaupu, liyasen amanan henay pilihiza tu kasaupu anu pasaupu, itiza i putah nu luma' anu caay ka i ahebalay a kakitizaan a masaupu , anu pilipayay atu tayza i wen-ciyn-can hawsa, buhaten ku sasingalan kya mapabali ku lalabuay nu luma', anu matiemel ku uzip hawsa kakisilaway tu, tenaen a mipatut ku libung i niyazu' u sadimata' nu mita.

sakasepat: kadimel tu nu uzip.

sakalima: amaya pitiyung tu aadupen.

sakaenem: kapisadimel tu uzip acay kalalid nu luwak.

sakapitu: anu utii'h ku uzip kapisakamu tu.

malalid tu amin nu libung ku kitakit, amana i nu zumaan a kanatal i Taywan ku kapahay, caay ku lalid nu libung, nayay ku malibungay nu tademaw. zayhan izaw ci Cen-se-cung pucang misadimelay mikuwan mitena' tu ledek.

mahini maazihay tu a imelang, sulalisan, mabaha, hinangelu' ku uzip.

hinaazih ku mahiniay a imelang, adada ku tangah, mabenget, adadakutakulaw, situluhu', macahcah, adada'ku, ukaukakan atu heci, sienaw, sautautaan, muta, mabanic.

pihaceng, salulisan tadaacuti', mabaha tu izng, mawada ku sangelacay a izang, malawacu' ku buwa'.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan (參考資料)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

[1]

[2]patahekal tu COVID19

[3]

[4]