Lubas-Mapalaway-Lisin Cudad

makayzaay i Wikipitiya

Lisin Cudad[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

siwkay niza(簡介)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

Lisin Cudad (1965.8.15) , sakakaay a wawa i luma'. u wama niza ci Cudad Kuli, namakay Kalinku Kenuy a niyazu'. wina niza ci Dungy, namakay Puseku Macelan a niyazu'.

u sapuyaay a kakuniza(簡要類別)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ngangan nu cidekay族名 Lisin Cudad
ngangan nu Hulam漢名 李秀蘭
changhaw nu Wiki維基百科帳號 lubasx0009
changhaw nu FB臉書帳號 lisin cudad
ama父親 Cudad
ina母親 Dungy
calekaka nikayadah 兄弟姊妹數 tusa sabana, cacay sabama
wawa nikayadah子女數 tulu tatama
etul 性別 tatama男性( ), tatana女性(v), zuma其他( )
kanatal 國籍 Taywan, Conghuaminko
nalecuhan出生地 Kalingku, Taywan
puenengan居住地 Kalingku, Taywan
niyazu'部落 Kenuy
nalecuh demiad 出生年月日 1967.8.15
cacudadan 學歷 adidi'( ) taban( ) takalaway( ) tabakiay( ) micekiway(v) posaydang( )
palaacawa 婚姻 siacawatu已婚(v), caayhenay未婚( ), zuma其他( )
takalaw身高 cm
ba'ked體重 kg
kanamuhan興趣
kawaw職業 saydang
nupatay mihca瀕死年資 0
numusabilil mihca生育年資 6, tatulu ku wawa
palisin mihca神職年資 0
lalid mihca繼續年資 5
pulung mihca總年資 11
nacumud minanamay demiad新祝禱司入門年 2013
nacumud lubas demiad桑祝禱司晉升年 2016.10.8
nacumud semilaway mapalaway demiad 藍祭師晉升年 2017.10.7
nacumud lumeniay mapalaway demiad 黑祭師晉升年
nacumud landaway mapalaway demiad 綠祭師晉升年
nacumud sangelacay mapalaway demiad 白祭師晉升年
nacumud sumanahay mapalaway demiad 紅祭師晉升年
nacumud edil mapalaway demiad 明祭師晉升年
nacumud tabakiay mapalaway demiad 大祭師晉升年
nacumud ipabaway mapalaway demiad 上祭師晉升年
nacumud kakawsanay mapalaway demiad 祖祭師晉升年
ngangan nu lisin法名 Kanasaw(2013-2017)
midiputay守護神 Cilal(2013-2017)
saungay Palamal a mihcaan執行火神祭年 2013,2014,2015,2015T,2016,2016T,2017

 u mapalaway a uzip niza(祭師生命史)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

(amicunus henay tu sulit.待補充)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan (參考資料)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

muazih tu tatengaay Hulam a kumu(簡介漢譯參考)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]