Muhammadu Buhari

makayzaay i Wikipitiya

Muhammadu Buhari

Muhammadu Buhari in Saadabad Palace.jpg
Muhammadu Buhari in Saadabad Palace

12 bulad 17 demiad, Muhammadu Buhari, u misingkiway. 1942 a mihca nalecuhan)

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Nigeria ayza sa ci Muhammadu Buhari, micakat a demiad sa i 2015 a mihca 5 bulad 29 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan