Tilibi nu Yincumin

makayzaay i Wikipitiya
Tilibi nu Yincumin

Tiribi na Kacalisian(原住民族電視台, Taiwan Indigenous Television) ci tilibi i taywan.