ikitakid “usa ahemi’ay „a subal世上最便宜的島嶼

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

i kitakit u sa ahemi'ay a subal

kakiliman (摘要)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

i kitakit "usa ahemi’ay" a subal, sepet malebut tulu lasubu dada ku kalisiw, caaytu kapacakay, zayhan walu batan kayadah ku sizi. midang, i kauzipan nu tademaw mala u kananaman tu ku mahiniay a piidangan, tademaw min anu silawad hawsa miladay tu i luma’ay u cabay taputah midang, amitanam tu masazumaay a niyazu’, miazih tu masazumaay a liwliw nu a idangan.

nilacul (內容)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u zuma a tandemaw manamuh tu buyu’ sawac a nanum, uzuma a tademaw manamuh tu nu yanaanay tu a niyazu’ uzuma satu a tademaw manamuh tayza i adidiay a subal mitanam tu nu nikauzip. u katinengan nu binawlan, i tini i kitakid katuud tu ku kakitaan, u kakitaan a taneng kinacacay sa micakay tu subal kyamin hawsa a katuud tu. cacay nai’ay a tadebaw a subal uaca uzuma taneng katukuh tu lasubu a mang, uzuma satu taneng katukuh i malebut a mang ku kalisiw, pakayni tu caay kakakitaan a tademaw hawsa, u cayay tu kadayum maazih. nika, ayza iza ku mahiniay cacay kaahebal macapi tu 196 a mang a dadipasan nu bayuay a subal, anu sepat malebut tulu lasubu a kalisiw  taneng tu amacakay, uynian a subal i nayi’ ku micakayay nu tadebaw, uyni a subal i tini i "Yingguo Scotland i nu wamisan tu sapipan nu Gruinard lsland'" satu uynian a subal nu yanaytu a ka salungan a hekal, salunga aca ku liwliw, hekalan tada iyadahay ku laculaculan. nika iayaw tu pituay bataantu a mihecaan, "Yingguo" na i tiniay malingatu mikingsa, na mikingsa hawsa, izaw ku walu a bataan ka yadah nu sizi cay kapina a demiad mamin tu mapatay uyzasatu u micekiway a tademaw uyni a sizi sisumahan mitadem i tini a subal sa, mahini cay kakapah kuni lisimetan, sisa uyni a subal mapauning tuway. satu, uyni a subal amapacukcuk tu macapi tu cacay batan a mihcaan, nika ya uning mahizatu cay kasakapah milisimed, sisa "Yingguo" misakapa tu milisimet katukuh i ayaw nu tusa bataan a mihca, kuyni a subal kya amalasawad tu ku pihaceng nu uning niya subl, satu uyni a subal yu nuyanayay tu a aca sepat malebut tulu lasubu a kalisiw kuni pacakay tuynian a subal. nika ayza mahizatu cay kapacakay.

nisulitan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

  • namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan
  • nasulitan ni Sabak Tutuy i 2019 a mihcaan i tini i Hupu a niyazu'