kakuniza:Sabak Tutuy

makayzaay i Wikipitiya

ci Sabak Tutuy kaku

abuay nu kasasizuma "Sabak Tutuy" a kasabelih

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 114 a sailuc-kasasizuma, ilabu mahiza ku isasaay