kalutipal

makayzaay i Wikipitiya

kalutipal, balutipal (kamu nu Hulam: 烏頭翁, 不同地方有不同發音)

u atipal (kamu nu Hulam: 白頭翁) ku salengacay a tangah a ayam.

kalutibah, 烏頭翁