mukumaw nu papaung

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

mukumaw nu papaung

kakiliman (摘要)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

ngangan sa: balu adidiay

sadumaay sa: sapibahbah tu likes a lutuk

binacadan a ngangan sa: mukumaw

u langaw saan sa: u langaw nu lutuk talakaw makaala tu sepat tungus sa makaala tu cacay a lasubu ku talakaw. u ngangan nu balu’ masasacapah u caang malasalengacay sibanuh ku papah u heci sa tu masakimuluay sibalu’ sa siwaay a bulad katukuh i cacayay a bataan a bulad ku balu’ i masaheci han tu cacayay a bataan katukuh i sabaw tusaay a bulad kuni kasiheci.

nilacul (內容)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

u langasa i namakaamis makatimul makapusung atu napakuwan nu makacuwacuway a niyiadu' yincumim a nipitanan tu sasapayiuan sa sakiadada’ tu tangah u bilil u ngangan sangasipen minanum u akuti' u papah ku sangasipen kalananumen anu mapiyas sa u papah atu duman a lutuk sicekaay palamlamen salananumen anu tahkal sa u papah sa a penpenen patahkal tu cica nida pasupapah ni tabutudu ku sa a kapah amin.

u sakina kakapah kina mukumaw tu tuud : kina mukumaw idaw ku simalal nu sasapayiuan tu adidi'ay nu papah tu cilemin pasuheci u sapal atu angangan tu papah.

nu idaay sasapayiuan han tu sa : kina mukumaw a papaung han sa anu sananum tu ci nida idaw aca ku langdaway a cilemin atu kuhi nu cilemin namitanan tu aadupen pananum papitanan idaw ku makabesiay a sasakapah a sasapayiuan.

kina mukumaw tatenga' aca mibasaw tu a kuni nu udip namakani nu bitukan sa naminanum tu nu mukumaw a lutuk tu nananumen sini kakapahan tatenga' , idaw ku mibinkiway tina lutukan nu mukumaw taneng sapayiuan nu tademaw, u sakapahay han tu sa, ngangan atu papah acaken nalapangahiw matalaw ku likes tu wacah nida, kyu sumamaday a yincumin manamuh tina mukumawan bangsis saca.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan (參考資料)[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

  • nasulitan ni Hana Ateng i 2019 mihcaan