nu masasukaydihan『alibungbung』

makayzaay i Wikipitiya


(一)cacay alasubu izaw ku pitu a mihecaan, cacay a bataan a bulad izaw ku sabaw pitu ademiad ayza.  107年10月17日


(二)u sapisanga tu a libunbun nu palingt a papah ku sabisangah, u papah sicekamitulishan ku cekah kya malingtu miabit


(三)a nu miabit tu a libunhun caykadayuw a minanam a ca kiya a matin lingtusa sebatiy ku papah a miapit sasualasabiapit kya malahci ku alihunhun


(四)hamian atu a misengl tu belac a sapacumu yi a libunbunan ku belac, sisa a patelah ni ngaaysa