palidas

makayzaay i Wikipitiya

balidas (Hulam a sulit: 山棕)

alangawan nida/sakauzip a mulangaway (植物生長環境 ): madihinay nu kilang  a walu a lasubu a lidek nu buyu’.

saka cacay a sapihicahi:ca (利用方式 1): kapah satangsuyan atu sasaasik atu sapacengceng sapibuting ku banuh.   

saka tusa a sapihicahi:ca ( 利用方式2): mangaduway a liuc sapisanga’ tu saasik.   

saka tulu a sapihicahi:ca (利用方式3): asu’ ka’nen tu dungec nu balidas.    

Arenga engleri at taiwan new taipei city